AsfaltskolanKursutbudProvtagning av asfalt och ballast
Grundkurs

Provtagning av asfalt och ballast

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till personer som utför eller kommer att utföra provtagning av asfaltmassa, asfaltbeläggning och/eller ballast (stenmaterial). Kursen kan vara lämplig både för personer som arbetar med tillverkning och leverans av asfalt- och ballastprodukter, och för laboratoriepersonal. Även konsulter och personer som arbetar med kvalitetsfrågor kan ha nytta av kursen.

Förkunskaper

Genomgången kurs ”Asfaltbeläggningar – Allmän kurs” eller motsvarande kunskaper, samt några års erfarenhet från arbetsområdet. Tidigare erfarenhet av provtagning eller laboratoriearbete erfordras ej.

Kursinnehåll

Under kursen kommer bl a att behandlas:

  • Syfte med provtagning. Konsekvenser av rätt eller fel.
  • Tillverkningskontroll och leveranskontroll. Provtagningsintervall, klassning på verket.
  • Provningsstandarder, kontrakt och tekniska kravdokument.
  • Praktiska övningar samt genomgång på lab.
  • Utbildningsmål

Ge allmän teoretisk kunskap om provuttagning samt ge praktisk kunskap att kunna utföra provtagning av asfaltmassa och ballast. Efter kursen ska deltagaren känna till:

Syfte med provtagning, samt konsekvenser vid felaktigt utförd provtagning.
Kraven på ett säkert arbetssätt vid provtagning.
Olika kontrollbegrepp, provtagningsintervall, klassning, CE-märkning, typgodkännande mm.
Trafikverkets krav samt standarder för provuttagning.
Prov/Intyg
Kursen avslutas med ett skriftligt prov. För att erhålla intyg över genomgången kurs fordras godkänt resultat på provet.

Kost och logi

Kostnaden för lunch och kaffe i samband med kursen ingår i kursavgiften. OBS! Eventuell logi till endagskurser bokas ej via Asfaltskolan utan bokas och betalas direkt av deltagaren till respektive hotell. Se vidare Praktiska frågor.

Staplar för kunskapsområden

Inventering
Planering
Produktion