AsfaltskolanKursutbudProvtagning av asfalt och ballast
Grundkurs

Provtagning av asfalt och ballast

Kursen ger praktisk och teoretisk kunskap om provuttagning av ballast, asfaltmassa och asfaltbeläggning.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till personer som utför eller kommer att utföra provtagning av asfaltmassa, asfaltbeläggning och/eller ballast (stenmaterial). Kursen kan vara lämplig både för personer som arbetar med tillverkning och leverans av asfalt- och ballastprodukter, och för laboratoriepersonal. Även konsulter och personer som arbetar med kvalitetsfrågor kan ha nytta av kursen.

Förkunskaper

Genomgången kurs ”Asfaltbeläggningar – Allmän kurs” eller motsvarande kunskaper, samt några års erfarenhet från arbetsområdet. Tidigare erfarenhet av provtagning eller laboratoriearbete erfordras ej.

Kursinnehåll

Under kursen kommer bl a att behandlas:

  • Syfte med provtagning. Konsekvenser av rätt eller fel.
  • Tillverkningskontroll och leveranskontroll. Provtagningsintervall, klassning på verket.
  • Provningsstandarder, kontrakt och tekniska kravdokument.
  • Praktiska övningar samt genomgång på lab.

Utbildningsmål

Ge allmän teoretisk kunskap om provuttagning samt ge praktisk kunskap att kunna utföra provtagning av asfaltmassa och ballast.

Efter kursen ska deltagaren känna till:

  • Syfte med provtagning, samt konsekvenser vid felaktigt utförd provtagning.
  • Kraven på ett säkert arbetssätt vid provtagning.
  • Olika kontrollbegrepp, provtagningsintervall, klassning, CE-märkning, typgodkännande mm.
  • Trafikverkets krav samt standarder för provuttagning.

Prov/Intyg

Kursen avslutas med ett skriftligt prov. För att erhålla intyg över genomgången kurs fordras godkänt resultat på provet.

Kost och logi

Kostnaden för lunch och kaffe i samband med kursen ingår i kursavgiften. OBS! Eventuell logi till endagskurser bokas ej via Asfaltskolan utan bokas och betalas direkt av deltagaren till respektive hotell. Se vidare Praktiska frågor.

Staplar för kunskapsområden

Inventering
Planering
Produktion