Asfaltskolan ingår i Svensk Beläggningsförening

Asfaltskolan är sedan 1 september 2023 en del av Svensk Beläggningsförening och samarbetar med BUC – Byggbranschens Utbildningscenter för anordnande av Asfaltskolans kurser och seminarier.

(BUC är en del av bransch- och arbetsgivarorganisation Byggföretagen.)

Kursutbud och information

På buc.se hittar du Asfaltskolans utbud.
För att boka en kurs behöver du skapa ett konto på buc.se

Länk till kursutbud och info: https://buc.se/kategorier/asfaltskolan/
Svensk Beläggningsförening: sbfsverige.se/