AsfaltskolanUtbildningspaket för yrkesarbetare

Utbildningspaket för yrkesarbetare

”Grundkurs Asfaltbeläggningar” är ett komplett utbildningsmaterial för internutbildning av yrkesarbetare inom asfaltbranschen. Utbildningen, som omfattar hela kedjan från tillverkning till utläggning, innehåller Powerpoint-presentationer med över 100 bilder och omfattande studiematerial för både yrkesarbetare inom asfaltbranschen och gymnasieelever på asfaltlinjen.

Återväxt och kompetens

Utbildningspaketet passar såväl beläggningsgrupper som asfalttillverkare och personal för provtagning. Ett krav vid framtagning av utbildningsmaterialet var dock att det även skulle passa på Asfaltlinjen vid Tullängsskolan i Örebro.

– Vi måste öka den företagsinterna kompetensen samtidigt som vi måste säkra återväxten inom branschen genom att väcka intresse för yrket och underlätta för ungdomar som vill utbilda sig inom asfaltbeläggning.

Utbildningspaketet innehåller:

 • Powerpoint-presentationer med mer än 100 bilder
 • Handledarpärm med förklarande bildtexter
 • Elevkopior till PP-presentationer med plats för egna anteckningar
 • Övningsfrågor (kan användas som övningsuppgifter under kursen eller som avslutande prov)
 • Elevpärmar med utförlig dokumentation, 7 st

…och består av följande kapitel:

 1.  Allmänt
 2. Tillverkning
 3. Utläggning
 4. Specialmetoder
 5. Packning
 6. Tankbeläggningar
 7. Maskinkunskap
 8. Provning och kontroll
 9. Hälsa, säkerhet, miljö

Licenser

Varje utbildningspaket licensieras till en handledare, som därigenom får möjlighet till ”support” i utbildningsfrågor samt möjlighet till rabatterade efterbeställningar av elevpärmar.

Pris: 10.000 kr/paket.

Extra elevpärmar som beställes i samband med utbildningspaketet kostar 350 kr/st. För registrerade handledare finns sedan möjlighet att göra kompletterande beställningar av elevpärmar till en kostnad av 400 kr/st. Elevpärmar kan även köpas separat till en kostnad av 1.000 kr/st

Samtliga priser är exklusive moms och frakt.

För beställning, kontakta Asfaltskolan: info@asfaltskolan.se