AsfaltskolanYrkesutbildning

Yrkesutbildning

Asfaltskolan arbetar aktivt för att befrämja branschens kompetensförsörjning. Ett led i detta är Asfaltskolans samarbete med Tullängens Gymnasium i Örebro, där man har en särskild asfaltlinje, samt Utbildningsrådets medverkan vid framtagningen av yrkesbevis för beläggningsarbetare.

Asfaltskolan har även medverkat vid arbetsmarknadsutbildningar tillsammans med bla Lernia och ByggutbildningStar.

De flesta av Asfaltskolans egna kurser riktar sig i första hand till ingenjörer och andra tjänstemän inom branschen, men de flesta kurserna lämpar sig även mycket väl till olika kategorier av yrkesarbetare med några års erfarenhet.

Grundkurs för beläggningsarbetare, som är en distanskurs, har dock yrkesarbetare som huvudsaklig målgrupp.