Kommande kurstillfällen

Datum och plats för aktuella kurstillfällen

Asfaltbeläggningar – Introduktionskurs

Datum
22 - 23 jan 2019
Ort
Upplands Väsby

Val av beläggningsåtgärd

Datum
24 - 25 jan 2019
Ort
Stockholm

Vägmarkering

Datum
30 - 31 jan 2019
Ort
Malmö

Tätskikt och gjutasfalt på broar

Datum
31 jan 2019
Ort
Malmö

Upprättande av förfrågningsunderlag / val av beläggning – Introduktionskurs

Datum
05 - 06 feb 2019
Ort
Luleå

Asfaltbeläggning Påbyggnadskurs (Transport, utläggning och packning)

Datum
12 - 14 feb 2019
Ort
Upplands Väsby

Tillverkning av asfaltmassa

Datum
19 - 21 feb 2019
Ort
Stockholm (Upplands Väsby)

Provning och kontroll av stenmaterial

Datum
05 - 07 mar 2019
Ort
Upplands Väsby

Asfaltbeläggningar – Allmän kurs

Datum
11 - 15 mar 2019
Ort
Göteborg

Tankbeläggningar

Datum
20 - 21 mar 2019
Ort
Upplands Väsby

Tätskikt och gjutasfalt på broar

Datum
21 mar 2019
Ort
Stockholm/Upplands Väsby

Förebyggande och avhjälpande beläggningsunderhåll

Datum
25 - 27 mar 2019
Ort
Upplands Väsby

Beläggningsarbete – Teori och praktik

Datum
03 - 04 apr 2019
Ort
Karlskrona