Kommande kurstillfällen

Platsbundna kurser och distanskurser

Upprättande av förfrågningsunderlag / val av beläggning – Distanskurs

Datum
22 - 24 sep 2020
Ort
Distansutbildning

Besiktning av asfaltbeläggningar

Datum
28 - 29 sep 2020
Ort
Täby

Besiktning av asfaltbeläggningar

Datum
30 sep - 01 okt
Ort
Täby