I samband med en genomgripande revision 1999 publicerades Asfaltboken på Internet.

Asfaltskolans Utbildningsråd ansvarar för publicering och uppdatering av Asfaltboken. Ambitionen är att Asfaltboken kontinuerligt skall uppdateras med aktuell information av branschens egna experter.

Synpunkter på innehållet kan lämnas till Asfaltskolans Utbildningsråd: Klicka här.