AsfaltskolanUppdragsutbildning

AsfaltskolanUppdragsutbildning

Beställ din egen asfaltutbildning från Asfaltskolan

Asfaltskolan erbjuder möjligheten att få en egen intern information om asfaltbeläggningar.

Uppstartsmöte för Utförare

Huvudföreläsare är Rolf Lindroth, AsfaltRåd i Skövde (tidigare Vägverket Konsult). Även ytterligare föreläsare kan komma att medverka.

Halvdag:

Vad är: Asfaltbetong / Bindemedel / Stenmaterial / Tillsatsmedel / Klistring / Försegling / Vältning / Separationer

Heldag:

Vad är: Asfaltbetong / Bindemedel / Stenmaterial / Tillsatsmedel / Klistring / Försegling / Vältning / Separationer samt Allmänt om AMA / Exempel på beställarens strategi / Att härleda fel på beläggningen till misstag i utförandet / Enkla lagningsmetoder

Max antal deltagare per kurstillfälle: 30 personer.

Beläggningsplanering för Beställare

Huvudföreläsare är Rolf Lindroth, AsfaltRåd i Skövde (tidigare Vägverket Konsult). Även ytterligare föreläsare kan komma att medverka.

Heldagskurs:

Underlag till Riktlinjer, Strategi och långsiktig Planering för Drift och Underhåll av asfaltbeläggningar

Max antal deltagare per kurstillfälle: 30 personer.

Kretsloppsanpassat underhåll av bitumenbundna lager

Huvudföreläsare är Rolf Lindroth, AsfaltRåd i Skövde (tidigare Vägverket Konsult). Även ytterligare föreläsare kan komma att medverka.

Heldagskurs:

Vad är asfalt, och ingående material? Vilka olika beläggningstyper kan förekomma? Hur kan asfalt återvinnas? Olika tekniker för återvinning på väg och i asfaltverk. Kall, halvvarm eller varm återvinning. Undersökningsmetoder. Hur hanteras asfalt som innehåller stenkolstjära?

Kursen baserat på AMA Anläggning som hänvisar till Trafikverkets Krav på Bitumenbundna lager.

Andra referenser är Trafikverkets aktuella regler och anvisningar för bitumenbundna lager.

Max antal deltagare per kurstillfälle: 30 personer.

Transport av asfaltmassa

Huvudföreläsare är Conny Andersson, CA-Konsult. Dessutom medverkar föreläsare från entreprenadföretag och beställarorganisationer.

Kurslängd: en dag

Kursen vänder sig till chaufförer och transportledare inom åkerier, logistik, -transport- och fraktföretag som transporterar asfaltmassa.

Innehåll

Vad är asfaltmassa? / Faktorer som påverkar beläggningskvaliteten / Lastning och lossning / Separationsrisk i asfaltmassor / Vägverkets tekniska föreskrifter / Hur organiseras en arbetsplats med maskinläggning? Vilka krav ställs på tider, temperaturer, leveranser och kvalitet? / Logistik och tidhållning / Lastbestämmelser på allmänna vägar

ID06

Efter genomförd/godkänd kurs ”Transport av asfaltmassa” får du utbildningen registrerad i ID06 Kompetensdatabas.

Max antal deltagare per kurstillfälle: ca 20 personer.

Kostnad

Kursavgift: (inkl förberedelser, kursledning och administration)
Pris heldagskurs: 35.000 kr (kostnader i samband med resa och ev övernattning för föreläsare tillkommer)
Kursdokumentation, kursintyg mm: ca 100 – 400 kr per deltagare beroende på omfattning. Kurslokal, mat etc tillhandahålles av uppdragsgivaren, men kan även arrangeras av Asfaltskolan mot särskild ersättning. Samtliga priser är exklusive moms. Lämpligt antal deltagare per kurstillfälle: normalt max ca 25 personer. För beställning eller ytterligare information, kontakta Glenn Lundmark, e-post: glenn.lundmark@ncc.se eller tel: 070-8520972.