Tankdagen 2023

Tankdagen i Solna den 23 mars gav många intressanta föredrag och diskussioner om ytbehandling, indränkt makadam, försegling samt sprick- och potthålslagning. Du kan ladda ner pdf-kopior av presentationerna från Asfaltskolans hemsida.

Klicka här…