AsfaltskolanSeminariumSeminarieutbudTankdagen

Tankdagen

Tankgruppen arrangerar informationsdagar för att sprida kunskap om aktuella frågor om tankbeläggningar. Det kan gälla användningsområden, materialfrågor, beläggningstyper, kontrollmetoder mm.

Tankgruppen är ett forum för frågor som rör FoU, teknik, material, miljö, provningsmetoder, regelverk och kompetensutveckling inom tankbeläggningsområdet. Gruppen består av representanter för beställare, entreprenörer, materialleverantörer, konsulter, transportörer, utbildnings- och forskarvärlden.

Inriktning

 • Initiera, utveckla och stödja ny teknik och FoU-projekt.
 • Verka för utbildning och ökad kompetens genom kurser och seminarier
 • Vara remissinstans för regelverk och standardisering
 • Belysa och sprida tekniken inom företag och omvärld
 • Allmänt bevaka och främja tankbeläggningsområdet

Målet är att tankbeläggningar ska utvecklas och anpassas efter de behov och krav som samhället ställer, bland annat ifråga om beständighet, prestanda, kostnadseffektivitet, miljö och trafiksäkerhet.

Läs mer på Tankgruppens hemsida: www.tankgruppen.nu

Programmet kommer bl.a. att innehålla:.

 • Indränkt makadam: miljö och ekonomi
 • Dubbel ytbehandling
 • Stabilisering
 • Försegling – Allmänt
 • Lagning sprickor, potthål mm
 • Trafikantaspekter: Synpunkter från SVMC
 • Utförande, noggrannhet, miljökrav, nyheter, kontroll mm
 • Regelverk, AMA Anläggning
 • FOI: uppföljning / kontroll igår, idag, imorgon
 • Bindemedel / emulsionstillverkning

Ladda ner Preliminärt detaljerat program, klicka här…