AsfaltskolanSeminariumSeminarieutbudTankdagar

Tankdagar

Tankgruppen arrangerar informationsdagar för att sprida kunskap om aktuella frågor om tankbeläggningar. Det kan gälla användningsområden, materialfrågor, beläggningstyper, kontrollmetoder mm.

Tankgruppen är ett forum för frågor som rör FoU, teknik, material, miljö, provningsmetoder, regelverk och kompetensutveckling inom tankbeläggningsområdet. Gruppen består av representanter för beställare, entreprenörer, materialleverantörer, konsulter, transportörer, utbildnings- och forskarvärlden.

Inriktning

 • Initiera, utveckla och stödja ny teknik och FoU-projekt.
 • Verka för utbildning och ökad kompetens genom kurser och seminarier
 • Vara remissinstans för regelverk och standardisering
 • Belysa och sprida tekniken inom företag och omvärld
 • Allmänt bevaka och främja tankbeläggningsområdet

Målet är att tankbeläggningar ska utvecklas och anpassas efter de behov och krav som samhället ställer, bland annat ifråga om beständighet, prestanda, kostnadseffektivitet, miljö och trafiksäkerhet.

Läs mer på Tankgruppens hemsida: www.tankgruppen.nu

Tankdagen 31 mars 2020 är inställd p.g.a. den pågående viruspandemin

Vi hoppas kunna återkomma med ett nytt datum när pandemin är över. Programmet kommer då att i stort vara samma som det som planerats för 31/3, se nedan.

 • Tankbeläggning, applikationer
 • Racked-in: erfarenheter
 • Indränkt makadam: miljö och ekonomi
 • Dubbel ytbehandling, Y2B
 • Stabilisering
 • Försegling – Allmänt
 • Försegling på högtrafikerad väg
 • Lagning sprickor, potthål mm
 • Trafikantaspekter: Synpunkter från SVMC
 • Utförande, noggrannhet, miljökrav, nyheter, kontroll mm
 • Regelverk, AMA
 • FOI: uppföljning / kontroll igår, idag, imorgon
 • Utländska erfarenheter: Estland
 • Bindemedel / emulsionstillverkning

Ladda ner detaljerat program