AsfaltskolanSeminariumSeminarieutbudMetoddagen

Metoddagen


På Metoddagen informerar Metodgruppens medlemmar och andra , om aktuella provnings- och laboratoriefrågor. Metoddagen vänder sig till laboratoriepersonal samt personer som kommer i kontakt med provnings- och verifieringsrelaterade frågor, t ex i samband med entreprenadöverlämnande eller materialförsäljning. Inbjudan och anmälan till Metoddagen sker vanligen i december.

Här kan du ladda ner pdf-kopior av tidigare Metoddagar: Metoddagen – Arkiv

Tid och plats

Solna 8 feb 2024
NCC:s HK, Herrjärva torg 4, Solna

Anmälan

Anmälan görs via BUC:s hemsida:

Upplysningar

Önskar du mer information om Metoddagen är du välkommen att kontakta:

Johanna Thorsenius, Metodgruppen för asfaltbeläggningar, tel: 010-1237860

Metodgruppen för provning och kontroll av vägmaterial och vägytor

Våren 2008 ombildades Metodgruppen på initiativ av Trafikverket. Den ”nya” Metodgruppen består av en styrgrupp samt fyra utskott. Ett för ballast och obundet material, ett för asfaltmaterial, ett för bitumen samt ett utskott för oförstörande fältmätningar.

Metodgruppen är branschsammansatt och skall ha övergripande ansvar för provningsmetoder för såväl obundna som bitumenbundna material och lager. Metodgruppen skall arbeta med frågor som rör bindemedel, tillsatsmedel, obundna material, ballast, asfaltmassa och asfaltbeläggning.

Metodgruppen skall verka för att ändamålsenliga laboratorie- och fältmetoder finns tillgängliga eller tas fram om behov föreligger. I metodarbetet ingår förutom fokus på provning/mätning/utrustningar även miljöfrågor. En god arbetsmiljö skall föreligga för personalen som arbetar på väglaboratorier eller vid mätningar i fält. I framtiden kan även metoder som mäter energiåtgång eller emissioner (miljöpåverkan) bli mer aktuella för väglaboratorier.

De olika utskotten kommer att ha en nära kontakt med de tekniska kommittéer som arbetar med Europastandardiseringen och även med andra branschsammansatta grupper, t ex tankbeläggningsgruppen.

Metodgruppen skall vara ett forum där branschens olika aktörer skall ha möjlighet att framföra synpunkter på allt som berör provning och mätning vid produktion av vägmaterial och vid kontroll av lager/vägyta i vägkonstruktionen.

Här kan du ladda ner pdf-kopior av tidigare Metoddagar: Metoddagen – Arkiv

För ytterligare information: besök Metodgruppens hemsida: www.metodgruppen.nu