AsfaltskolanSeminariumSeminarieutbudAsfaltdagar

Asfaltdagar

Asfaltdagarna är endagarskonferenser med information och nyheter inom asfaltområdet.

Asfaltforum

Asfaltforum är ett nätverk i asfaltbranschen som verkar genom att bjuda in representanter för olika intressenter. Detta görs i samarbete med SKR-Sveriges Kommuner och Regioner samt Byggföretagen.

Asfaltforum, som är öppet för alla, ska verka för att branschgemensam kunskap och erfarenhet sprids genom årligen återkommande Asfaltdagar med olika teman.

Preliminärt program för Asfaltdagen 2022

 • Från 08.30 Registrering och kaffe
 • Inledning – Peter Ekdahl, Ramboll
 • Potthålslagning och kalla massor
 • Utförande av särskilt utsatta ytor
 • Beständiga asfaltskarvar
 • PMB genom åren. Utveckling i Sverige. Livslängd. Klimataspekter mm
 • PAH-kontaminerade massor; Hur vanliga är de? Var finns de? Hur hanteras de?
 • Kalltillverkad asfalt
 • Omvärldsbevakning och trendspaning
 • Elektrifiering i beläggningsbranschen
 • Rullande mätning av ojämnheter, bärighet och väguppbyggnad
 • 15.30 Avslutning

Ladda ner dokumentationen från tidigare Asfaltdagar…

Asfaltdagen 2020 genomfördes som ett webbinarium via Asfaltskolans Youtubekanal
Klicka här för att se video från webbinariet 2020!

Asfaltforum har följande medlemmar:

 • Karl-Johan Aksell, NCC Industry
 • Henrik Arnerdal, Trafikverket
 • Katarina Ekblad, Skanska
 • Peter Ekdahl, Ramboll
 • Anders Ficks, Svevia
 • Niclas Krona, Nynas
 • Glenn Lundmark, Asfaltskolan
 • Kristina Martinsson, Trafikverket
 • Pajtim Sulejmani, Malmö stad
 • Mats Wendel, PEAB Asfalt