AsfaltskolanSeminariumSeminarieutbudAsfaltdagar

Asfaltdagar

Asfaltdagarna är endagarskonferenser med information och nyheter inom asfaltområdet.

Asfaltdagen 2020 online

Klicka här för att se video från webbinariet!

Asfaltdagen 2020 genomfördes som ett webbinarium via Asfaltskolans Youtubekanal
Datum: torsdag 19 november
Tid: förmiddag, ca tre timmar (inkl. paus) mellan kl 9-12

Asfaltforum

Asfaltforum är ett nätverk i asfaltbranschen som verkar genom att bjuda in representanter för olika intressenter. Detta görs i samarbete med SKR-Sveriges Kommuner och Regioner samt Byggföretagen.

Asfaltforum, som är öppet för alla, ska verka för att branschgemensam kunskap och erfarenhet sprids genom årligen återkommande Asfaltdagar med olika teman.

Ladda ner dokumentationen från tidigare Asfaltdagar…

Anmälan

Program för Asfaltwebbinariet 19/11 2020

 • 09.00 – 10.00 Block 1
 • Inledning – Peter Ekdahl, Ramboll
 • Bitumen: Bakgrund, utblick i världen (Eurobitume), säkerhet, framtid och trender – Krister Persson, TOTAL och Johanna Andreasson, Nynas
 • AMA Anläggning 20 + Nyheter i Trafikverkets regelverk – Kenneth Lind, Trafikverket
 • 10.00 – 10.30 Paus
 • 10.30 – 11.30 Block 2
 • EPD: miljö och hållbarhet, krav från Trafikverket – Henrik Arnerdal, Trafikverket
 • Entreprenörernas miljö- och hållbarhetsarbete – Linda Löwhagen, NCC Industry
 • Framtidens bindemedel – Roger Nilsson, Skanska
 • Eventuellt bildande av en branschförening – Mats Wendel, PEAB
 • 11.30 Sammanfattning och frågesvar
 • 12.00 Avslutning

Asfaltforum har följande medlemmar:

 • Karl-Johan Aksell, NCC Industry
 • Henrik Arnerdal, Trafikverket
 • Katarina Ekblad, Skanska
 • Peter Ekdahl, Ramboll
 • Anders Ficks, Svevia
 • Niclas Krona, Nynas
 • Glenn Lundmark, Asfaltskolan
 • Kristina Martinsson, Trafikverket
 • Pajtim Sulejmani, Malmö stad
 • Mats Wendel, PEAB Asfalt

Ladda ner dokumentationen från tidigare Asfaltdagar…

Vad tyckte du om årets Asfaltdag? Svara på fem korta frågor: