AsfaltskolanSeminarieutbudAsfaltdagar

Asfaltdagar

Asfaltdagarna är endagarskonferenser med information och nyheter inom asfaltområdet.


Asfaltforum

Asfaltforum är ett nätverk i asfaltbranschen som verkar genom att bjuda in representanter för olika intressenter. Detta görs i samarbete med SKL-Sveriges Kommuner och Landsting och BI-Sveriges Byggindustrier.

Asfaltforum, som är öppet för alla, ska verka för att branschgemensam kunskap och erfarenhet sprids genom årligen återkommande Asfaltdagar med olika teman.

Tid och plats Asfaltdagar 2019

Onsdag 20 november på Börshuset, Malmö.
Torsdag 21 november på Scandic Star, Sollentuna (Stockholm).

Inbjudan och program

Ladda ner programblad här…

Anmälan

Anmälan är bindande men kan överlåtas.

Asfaltforum har följande medlemmar:

 • Karl-Johan Aksell, NCC Industry
 • Katarina Ekblad, Skanska
 • Peter Ekdahl, Ramboll
 • Anders Ficks, Svevia
 • Eva Jonsson, Örebro kommun
 • Glenn Lundmark, Asfaltskolan
 • Kristina Martinsson, Trafikverket
 • Per-Ola Möller, Nynas
 • Mats Wendel, PEAB Asfalt

Program för Asfaltdagarna 2019

 • Från 08.30 Registrering och kaffe
 • 09.15 Inledning – Peter Ekdahl, Ramboll
 • 09.30 – 10.30 Block 1: Utveckling för framtidens vägtransporter
 • Videofilmad intervju med Lena Erixon, GD Trafikverket
 • Hur gick det med SKL:s beläggningsupphandling? – Eva Jonsson, Örebro kommun
 • Dimensionering för framtidens trafiklaster – Safwat Said, VTI
 • Skadeutredningar, vad kan vi lära oss? – Jim Bengtsson, PEAB Anläggning
 • 10.30 – 10.50 Fruktpaus
 • 10.50 – 12.00 Block 2: Klimat och miljö
 • Hur når branschen klimatmålen? – Henrik Sjöholm, Skanska
 • Returasfalt: Resurs eller avfall? – Anders Lindström, Svevia
 • Miljöanpassad asfalttillverkning – Frode Davidhaugen, AMMANN
 • 12.00 – 13.00 Lunch
 • 13.00 – 14.00 Block 3: Utblick i Europa: Rejuvenators
 • Unlocking the full potential of RAP – Jens Arnold, JRS
 • Presentation of a current research: Sustainable asphalt through the use of rejuvenating agents (REjuveBIT) – the Flemish adventure – Wim Van den bergh, University of Antwerpen
 • 14.00 – 14.20 Frukt- och kaffepaus
 • 14.20 – 15.30 Block 4: Trafiksäkerhet och arbetsmiljö
 • Väghållningens juridik – Eva Jonsson, Örebro kommun
 • TA och skyltning; trafiksäkerhet för tredje man – Jan Olofsson och Linda Karlsson, Svevia
 • Branschsamarbete genom SBSV för säkrare vägarbetsplatser – Anncatrin Elversson, PEAB och företrädare för SBSV: Göran Fredriksson, Malmö och Thomas Wuopio, Stockholm
 • Nya tekniker för förbättrad säkerhet – Thomas Johansson, Svevia
 • 15.30 Avslutning

Ladda ner dokumentationen från tidigare Asfaltdagar…

Vad tyckte du om årets Asfaltdag? Svara på fem korta frågor: