AsfaltskolanSeminariumSeminarieutbudAsfaltdagar

Asfaltdagar

Asfaltdagarna är endagarskonferenser med information och nyheter inom asfaltområdet.

Asfaltforum

Asfaltforum är ett nätverk i asfaltbranschen som verkar genom att bjuda in representanter för olika intressenter. Detta görs i samarbete med SKR-Sveriges Kommuner och Regioner samt Byggföretagen.

Asfaltforum, som är öppet för alla, ska verka för att branschgemensam kunskap och erfarenhet sprids genom årligen återkommande Asfaltdagar med olika teman.

Asfaltdagarna 2023

Årets Asfaltdagar hålls i Malmö 22/11 och Sollentuna 23/11, anmäl dig till här.

Program

09.15 Inledning – Peter Ekdahl, COWI
Information om Asfaltskolan – Mattias Liljekvist, Asfaltskolan

09.40 – 10.30 Block 1: Elektrifiering och förnyelsebar energi vid asfalttillverkning och utläggning
• Elektrifiering och elförsörjning av vägtransporter –  VTI
• Elvägar– Roger Ullström, Trafikverket

10.30 – 10.50 Fruktpaus

10.50 – 12.00 Block 2: Digitalisering i samhället, Applicering i vår bransch
• Digitalisering i samhället. Uppkopplad transportinfrastruktur – Gunnar Johansson, Infra Sweden
• Digitaliserad produktionsstyrning – David Rylander, RISE
• Beställarprogramvara för automatisk reglering och digital hantering – Mikael Sulonen, Ramboll Finland

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Block 3: Cirkularitet
• Fräsning I stadsmiljö – Mats Johansson, NCC Industry
• Användning av fräsmassor – Christopher Elofsson Hakola, Skanska
• Bärighetsutredning av sekundära ballastmaterial, Examensarbete LTH – Axel Johansson och Emin Hogic, LTH

14.00 – 14.20 Frukt- och kaffepaus

14.20 – 15.30 Block 4: Övrigt
• AMA Anläggning 23 – Kenneth Lind, Trafikverket
• Erfarenheter med PMB – en mångsidig produkt (Rv40, m.fl.) – Michael Langfjell, Peab Asfalt
• Varm asfalttillverkning med minskad klimatpåverkan – Karl-Johan Aksell, NCC Industry

15.30 Avslutning

Asfaltdagarna arrangeras i samarbete med Byggbranschens Utbildningscenter, BUC. Anmäl dig till årets Asfaltdagar här.

Ladda ner dokumentationen från tidigare Asfaltdagar…

Asfaltforum har följande medlemmar:

  • Karl-Johan Aksell, NCC Industry
  • Henrik Arnerdal, Trafikverket
  • Katarina Ekblad, Skanska
  • Peter Ekdahl, COWI
  • Anders Ficks, Svevia
  • Niclas Krona, Nynas
  • Mattias Liljekvist, Asfaltskolan
  • Kristina Martinsson, Trafikverket
  • Pajtim Sulejmani, Malmö stad / SKR
  • Mats Wendel, PEAB Asfalt