AsfaltskolanSeminarieutbudAsfaltdagar

Asfaltdagar

Asfaltdagarna är endagarskonferenser med information och nyheter inom asfaltområdet.


Program för Asfaltdagarna 2018

Ladda ner inbjudan och program (pdf)…

Ladda ner dokumentationen från Asfaltdagarna här…

Anmälan är bindande men kan överlåtas.

09.15 Inledning
Peter Ekdahl, Ramböll
09.30 – 10.30 Etik, utbildning och rekrytering
Etik inom väg- och beläggningsbranschen – Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier
Hur säkrar vi framtida kompetensförsörjning för väg- och beläggningsbranschen?
– Rekrytering till arbetsmarknaden – David Finch och Leif Möller, Arbetsförmedlingen
– Hur lockar vi ungdomar till utbildning inom vägteknik? – Nicole Kringos, KTH​
10.30 – 10.50 Fruktpaus
10.50 – 11.50 Aktuella beläggningsfrågor i kommunerna och Trafikverket
Upphandling i kommun med miljöbonus – Jimmy Johansson, Linköpings kommun och Cathrine Johansson, Peab Asfalt
Klimatkrav i Trafikverkets beläggningsupphandlingar – Jan-Erik Lundmark, Trafikverket
Kvalitetssäkring förändrade restriktioner returasfalt, Branschgemensam vägledning ​– Kenneth Lind, Trafikverket
Besiktning av belagda ytor – Roger Lundberg, NCC Industry
11.50 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.00 Ny teknik och utblick i Europa
Utblick i Europa – Mats Wendel, PEAB Asfalt
Försökssträckor med ökad återvinning, SBUF-projekt – Kenneth Olsson, Skanska
14.00 – 14.20 Frukt- och kaffepaus
14.20 – 15.30 Asfaltbeläggningar med speciella krav
Gjutasfaltslitlager, ett hållbart alternativ – Lars Halldin, BINAB
Stålslagg – Robert Eriksson, Jernkontoret
Maskinutveckling – Martyn Luby, Volvo
15.30 Avslutning

Vad tyckte du om årets Asfaltdag? Svara på fem korta frågor:

Asfaltforum

Asfaltforum är ett nätverk i asfaltbranschen som verkar genom att bjuda in representanter för olika intressenter. Detta görs i samarbete med SKL-Sveriges Kommuner och Landsting och BI-Sveriges Byggindustrier.

Asfaltforum, som är öppet för alla, ska verka för att branschgemensam kunskap och erfarenhet sprids genom årligen återkommande Asfaltdagar med olika teman.

Tid och plats Asfaltdagar 2018

Onsdag 21 november på Börshuset, Malmö.
Torsdag 22 november på Vasateatern, Stockholm.

Asfaltforum har följande medlemmar:

  • Peter Ekdahl, Ramböll
  • Katarina Ekblad, Skanska
  • Mats Wendel, PEAB
  • Glenn Lundmark, Asfaltskolan
  • Per-Ola Möller, Nynas
  • Karl-Johan Aksell, NCC Industry
  • Kristina Martinsson, Trafikverket
  • Anders Ficks, Svevia