AsfaltskolanSeminariumSeminarieutbudAsfaltdagar

Asfaltdagar

Asfaltdagarna är endagarskonferenser med information och nyheter inom asfaltområdet.

Asfaltforum

Asfaltforum är ett nätverk i asfaltbranschen som verkar genom att bjuda in representanter för olika intressenter. Detta görs i samarbete med SKR-Sveriges Kommuner och Regioner samt Byggföretagen.

Asfaltforum, som är öppet för alla, ska verka för att branschgemensam kunskap och erfarenhet sprids genom årligen återkommande Asfaltdagar med olika teman.

Asfaltdagarna 2023

Årets Asfaltdagar hålls i Malmö 22/11 och Sollentuna 23/11

Preliminärt program

Block 1

Elektrifiering och elförsörjning av vägtransportsystemet
Elvägar

Block 2

Digitalisering i samhället / Uppkopplad transportinfrastruktur
Digitaliserad produktionsstyrning
Beställarprogramvara för automatisk reglering och digital hantering

Block 3

Fräsning i stadsmiljö
Användning av fräsmassor
Bärighetsutredning av sekundära ballastmaterial, Examensarbete LTH

Block 4

AMA Anläggning 23
Erfarenheter med PMB – en mångsidig produkt (Rv 40 mfl)
Varm asfalttillverkning med minskad klimatpåverkan

Asfaltdagarna arrangeras i samarbete med Byggbranschens Utbildningscenter, BUC. Anmäl dig till årets Asfaltdagar här.

Ladda ner dokumentationen från tidigare Asfaltdagar…

Asfaltforum har följande medlemmar:

  • Karl-Johan Aksell, NCC Industry
  • Henrik Arnerdal, Trafikverket
  • Katarina Ekblad, Skanska
  • Peter Ekdahl, COWI
  • Anders Ficks, Svevia
  • Niclas Krona, Nynas
  • Mattias Liljekvist, Asfaltskolan
  • Kristina Martinsson, Trafikverket
  • Pajtim Sulejmani, Malmö stad / SKR
  • Mats Wendel, PEAB Asfalt