AsfaltskolanSeminariumSeminarieutbudAsfaltdagar

Asfaltdagar

Asfaltdagarna är endagarskonferenser med information och nyheter inom asfaltområdet.

Ladda ner dokumentationen från tidigare Asfaltdagar…

Asfaltforum

Asfaltforum är ett nätverk i asfaltbranschen som verkar genom att bjuda in representanter för olika intressenter. Detta görs i samarbete med SKR-Sveriges Kommuner och Regioner samt Byggföretagen.

Asfaltforum, som är öppet för alla, ska verka för att branschgemensam kunskap och erfarenhet sprids genom årligen återkommande Asfaltdagar med olika teman.

Tid och plats Asfaltdagar 2020

Onsdag 18 november på Börshuset, Malmö.
Torsdag 19 november på Scandic Star, Sollentuna (Stockholm).

Anmälan

Anmälan är bindande men kan överlåtas.

Inbjudan och program

Asfaltdagar Inbjudan 2020: Kommer efter sommaren

Asfaltforum har följande medlemmar:

 • Karl-Johan Aksell, NCC Industry
 • Henrik Arnerdal, Trafikverket
 • Katarina Ekblad, Skanska
 • Peter Ekdahl, Ramboll
 • Anders Ficks, Svevia
 • Niclas Krona, Nynas
 • Glenn Lundmark, Asfaltskolan
 • Kristina Martinsson, Trafikverket
 • Pajtim Sulejmani, Malmö stad
 • Mats Wendel, PEAB Asfalt

Preliminärt program för Asfaltdagarna 2020

 • Från 08.30 Registrering och kaffe
 • 09.15 Inledning
 • 09.30 – 10.30 Block 1: Aktuella frågor som påverkar beläggningsbranschen
 • Transporter
 • Bitumen
 • Arbetsmiljö
 • 10.30 – 10.50 Fruktpaus
 • 10.50 – 12.00 Block 2: Miljö och hållbarhet
 • EPD Environmental Product Declaration
 • Entreprenörernas miljö- och hållbarhetsarbete
 • Framtidens bindemedel
 • 12.00 – 13.00 Lunch
 • 13.00 – 14.00 Block 3: Ny teknik för väginventering och vägunderhåll
 • Förseglingar och förebyggande åtgärder
 • Väginventering och projektledning med drönare
 • Informationsinsamling om vägarna kondition med hjälp av fordonens data
 • 14.00 – 14.20 Frukt- och kaffepaus
 • 14.20 – 15.30 Block 4: AMA Anläggning 20 och andra nyheter inom Trafikverket och kommuner
 • AMA Anläggning 20 + Nyheter i Trafikverkets regelverk
 • Investering och underhåll av gatunätet
 • Eventuellt bildande av en branschförening
 • 15.30 Avslutning

Ladda ner dokumentationen från tidigare Asfaltdagar…

Vad tyckte du om årets Asfaltdag? Svara på fem korta frågor: