Metoddagen Dokumentation 2016

Metoddagen 2016

BLOCK 1

Oförstörande provning – vart är vi på väg? – Fredrik Lindström, Trafikverket

Georadar – Fredrik Lindström, Trafikverket

Friktionsmätning och textur (Resultat från mätningar 2014) – Leif Sjögren, VT

En oförstörande laboratoriemetod för bestämning av asfaltbeläggningars styvhet – Anders Gudmarsson, PEAB

BLOCK 2

Kvalitets- och homogenitetskontroll av nya beläggningar (MPD) – Thomas Lundberg, VTI

Nyheter i Trafikverkets regler och krav – Kenneth Lind, Trafikverket

Förprovning vid Remixing – Kenneth Lind, Trafikverket

Sammandrag från NordFoU (Prall) – Kenneth Lind, Trafikverket

Standardisering av testmetoder för asfalt i Europa (CEN/TC227 och SIS/TK202) – Inledning – Kenneth Lind, Trafikverket

Standardisering av testmetoder för asfalt i Europa (CEN/TC227 och SIS/TK202) – Hassan Hakim, NCC Industry

BLOCK 3

Validering av åldringssamband för asfaltbeläggning (SBUF) – Khalid Kader, NCC Industry

Optimal konditionering och provningstemperatur för ITSR (SBUF) – Patryk Witkiewicz, Skanska

Nyheter inom Bitumenområdet – Thorsten Nordgren, Trafikverket

Multiple Stress Creep Recovery Test – Utvärdering av bitumens deformationsegenskaper – Anders Gudmarsson, PEAB

BLOCK 4

Info från ballastutskottet och nytt regelverk (Obundna lager + siktning grovkorniga material) – Klas Hermelin, Trafikverket

Motiv till provningsmetoder och kravnivåer – Klas Hermelin, Trafikverket

Ringanalys på ballast (kulkvarn, flisighet, och korndensitet) – Håkan Arvidsson, VTI