Metoddagen Dokumentation 2013

Metoddagen 2013

BLOCK 1

Inledning och information om enkät samt rullflaskeundersökning från Metoddagen 2012 – Mats Wendel, Trafikverket

PMSV3: https://pmsv3.trafikverket.se/

Trafikverkets regelverk, TRV-AMA, TRVKB mm samt anpassning till SS-EN-metoder – Kenneth Lind, Trafikverket

Info om CPR samt CE-märkning/prestandadeklaration fr.o.m. 1 juli 2013, Ballast och asfalt – Kenneth Lind, Trafikverket

Aktuellt om ballast – Henrik Broms, HBR Konsult

Europaparlamentets och Rådets Förordning om harmoniserade villkor för byggprodukter

BLOCK 2

Uppföljning av B-prover under 2011 – Johanna Thorsenius, Trafikverket

Bestämning av vidhäftning mellan beläggningslager – Projekt Limning – Rebecka Magnusson, NCC Roads

Homogenitetsmätning med laser – Thomas Lundberg, VTI

Nya mått och TRVs underhållsstandard – Thomas Lundberg, VTI

BLOCK 3

Wheel Tracking (WTT) – Henrik Arnerdal, Nynas

Bedömning av mekaniska egenskaper utifrån petrografisk analys (Expertsystem) – Klas Hermelin, Trafikverket

Uppföljning av KTH-projektet om bitumenmaterialets adhesiva egenskaper – Åsa Laurell-Lyne, KTH

Ringanalyser på ballastmetoder: Siktning, FI och SE (Sandekvivalent) – Håkan Arvidsson, VTI

BLOCK 4

Grovsiktning MB619 och SS-EN933-1 Annex – Kenneth Vikström, NCC Roads

Skillnader i praxis för provning i Sverige och Finland och Beläggningsprojektet i Vittangi (med tonvikt på testning av PMB) – Lars Forstén, Lemminkäinen

Prall-NordFoU (ringanalys+metodrevision) – Kenneth Lind, Trafikverket