Asfaltskolan får ny huvudman

Från och med hösten 2023 kommer Asfaltskolan ingå som en del i Svensk BeläggningsFörening SBF, https://sbfsverige.se/ med administration genom Byggbranschens UtbildningsCenter BUC. https://buc.se/

Asfaltskolan uppmanar alla asfaltintresserade att gå med i Svensk BeläggningsFörening.
Kontakta Mats Wendel, PEAB Asfalt för mer information

Information om kursprogram hösten 2023 – våren 2024 kommer att presenteras efter sommaren.