AsfaltskolanPraktiska frågor

Praktiska frågor

Kursanmälan

Du anmäler dig enklast genom att använda hemsidans anmälningsformulär. Det går även att skicka motsvarande uppgifter med E-post till: info@asfaltskolan.se
Det går även bra att ringa tel: 08-590 049 06.

Sista anmälningsdag

Se respektive kurs vilket datum som gäller.

Bekräftelse/Kallelse

För att Du ska veta att din anmälan kommit oss tillhanda skickar vi en bekräftelse till dig. Om du anmäler dig via hemsidans anmälningsformulär får du bekräftelse med E-post, förutsatt att du angivit korrekt E-postadress. Närmare kurstillfället sänder vi kallelse med deltagarförteckning, program och övrig kursinformation. OBS! Vi rekommenderar att du väntar med ev. resebokning (eller beställer biljetter med avbokningsskydd) tills du erhållit kallelse till kursen.

Reservation för ändringar

Om antalet anmälda deltagare till kurserna är fler än vi kan ta emot, ställer vi dig automatiskt på väntelista till nästkommande aktuella kurs, vilket meddelas skriftligt. Om någon kurs inte skulle samla tillräckligt antal deltagare förbehåller vi oss rätten att inställa den eller uppskjuta kursstarten, vilket vi också meddelar skriftligt till deltagaren.

Vi förbehåller oss också, i mån av behov, rätten att byta kursgård/kurshotell under kurssäsongen.

Kursavgift

Kursavgiften faktureras före kursstart. OBS! Mervärdeskatt tillkommer på kursavgiften.

Kost och logi

Du anger i samband med anmälan om rum önskas (= helpension). Om du inte ämnar bo på hotellet eller kursgården anmäler du dig som daggäst. Som daggäst debiteras du endast för kaffe och lunch. Det går även att komplettera med middagar. På vissa hotell ingår även en lokalkostnad i priset för helpension respektive dagpaket. Obs att all bokning/ändring av logi skall göras via Asfaltskolan. För anmälan inkommen senare än sista anmälningsdagen kan rum inte garanteras.

Kostnad för kost och logi

Kostnad för kost och logi faktureras av hotellet alternativt betalas direkt av deltagaren till hotellet vid kursens slut. På vissa hotell tillkommer faktureringsavgift.

Observera hotellens avbokningsregler för mat och logi. Avbokning av logi & måltidspaket som sker senare än fyra veckor innan aktuellt kursdatum kan komma att debiteras med 100%.

Anmärkning:

1. På en del kurser kan kvällsundervisning förekomma
2. I vissa fall ingår kostnad för konferenslokal i dagpaket respektive helpensionspris.
3. I vissa fall ingår kostnad för lunch och kaffeservering i kurspriset.
4. Eventuell logi i samband med endagskurser bokar Du själv.

Avbokning

Vill du avbeställa ditt deltagande i utbildningen måste du göra detta senast fyra veckor innan kursen börjar, annars debiteras halv kursavgift. Vid avbokning senare än 1 vecka före kursstart debiteras hel avgift, det är dock tillåtet att skicka ersättare. Vid avbokning pga sjukdom (intyg av arbetsgivare) debiteras 10% av kursavgiften, oavsett när avbokning sker.

För logi & måltidspaket på kurshotellen gäller att avbokning som sker senare än fyra veckor innan aktuellt kursdatum kan komma att debiteras med 100%, se ovan.​