AsfaltskolanDistanskurser

Kommande kurstillfällen

Platsbundna kurser och distanskurser

Provtagning av asfalt och ballast

Datum
05 dec 2022
Ort
Stockholm, Arlanda

Asfaltbeläggningar – Introduktionskurs

Datum
10 - 11 jan 2023
Ort
Sthlm (Upplands Väsby)

Asfaltbeläggningar – Allmän kurs

Datum
16 - 20 jan 2023
Ort
Eskilstuna

Val av beläggningsåtgärd

Datum
25 - 26 jan 2023
Ort
Stockholm (Upplands Väsby)

Asfaltbeläggning Påbyggnadskurs (Transport, utläggning och packning)

Datum
07 - 09 feb 2023
Ort
Örebro

Tätskikt och gjutasfalt på broar – Distanskurs

Datum
09 feb 2023
Ort
Distansutbildning

Tillverkning av asfaltmassa

Datum
14 - 16 feb 2023
Ort
Sthlm (Upplands Väsby)

Provning och kontroll av stenmaterial

Datum
28 feb - 02 mar
Ort
Sthlm (Upplands Väsby)

Vägmarkering

Datum
08 - 09 mar 2023
Ort
Lund

Asfaltbeläggningar – Allmän kurs

Datum
13 - 17 mar 2023
Ort
Göteborg

Förebyggande och avhjälpande beläggningsunderhåll

Datum
28 - 30 mar 2023
Ort
Sthlm (Upplands Väsby)