AsfaltskolanDistanskurser

Kommande kurstillfällen

Platsbundna kurser och distanskurser

Tätskikt och gjutasfalt på broar – Distanskurs

Datum
28 jan 2021
Ort
Distansutbildning

Klimatkrav och miljövarudeklarationer för asfalt – Distanskurs

Datum
02 feb 2021
Ort
Distanskurs

Tillverkning av asfaltmassa – Distanskurs

Datum
16 - 18 feb 2021
Ort
Distanskurs

Provning och kontroll av stenmaterial

Datum
02 - 04 mar 2021
Ort
Sthlm (Upplands Väsby)

Tankbeläggningar

Datum
09 - 10 mar 2021
Ort
Sthlm (Solna)

Asfaltbeläggningar – Allmän kurs

Datum
15 - 19 mar 2021
Ort
Göteborg

Förebyggande och avhjälpande beläggningsunderhåll

Datum
23 - 25 mar 2021
Ort
Sthlm (Upplands Väsby)

Beläggningsarbete – Teori och praktik

Datum
30 - 31 mar 2021
Ort
Karlskrona