AsfaltskolanKursutbudVal av beläggningsåtgärd
Påbyggnadskurs

Val av beläggningsåtgärd

Kursen behandlar nybyggnad eller periodiskt underhåll av gator och vägar. För ”dagligt driftunderhåll” hänvisas till kursen ”Förebyggande och avhjälpande beläggningsunderhåll”.

Målgrupp

Entreprenörernas asfaltingenjörer
Beläggningsansvariga inom kommunala förvaltningar och bolag
Beläggningsingenjörer inom privata och statliga organisationer
Projektörer och konsulter

Utbildningsmål

Efter genomgången kurs ska du kunna välja ”rätt” beläggning alternativt underhållsåtgärd utifrån fördjupade kunskaper om krav på vägars/gators funktion, beläggningsåtgärders funktionella egenskaper, tillståndsbedömning av vägar/gator, kostnadsberäkning

Innehåll

 • Systematik och hjälpmedel för att välja rätt beläggning för respektive lager.
 • Olika lagers egenskaper och funktion.
 • Olika skadetyper och dess orsaker.
 • Beläggningstyper, bindemedel, vanliga typkonstruktioner.
 • Miljöaspekter utifrån olika beläggningstyper.
 • Förbättring av bindemedlens egenskaper med olika tillsatser.
 • Tillståndsbedömning av gator och vägar.
 • Val av underhållsåtgärd utifrån aktuellt tillstånd (spår, sprickor mm).
 • Vägytemått för planering och kontroll.
 • Grupparbete med konkreta exempel.
 • Komponentredovisning av gatuanläggningar som stöd i underhållet

Kost och logi

Logi bokas av Asfaltskolan.
Kostnaden för kost och logi faktureras av hotellet eller betalas med kort av deltagaren. Se vidare Praktiska frågor
.

Staplar för kunskapsområden

Inventering
Planering
Produktion