AsfaltskolanKursutbudVal av beläggningsåtgärd – Distanskurs
Påbyggnadskurs

Val av beläggningsåtgärd – Distanskurs

Kursen behandlar nybyggnad eller periodiskt underhåll av gator och vägar. För ”dagligt driftunderhåll” hänvisas till kursen ”Förebyggande och avhjälpande beläggningsunderhåll”.

Målgrupp

Entreprenörernas asfaltingenjörer
Beläggningsansvariga inom kommunala förvaltningar och bolag
Beläggningsingenjörer inom privata och statliga organisationer
Projektörer och konsulter

Utbildningsmål

Efter genomgången kurs ska du kunna välja ”rätt” beläggning alternativt underhållsåtgärd utifrån fördjupade kunskaper om krav på vägars/gators funktion, beläggningsåtgärders funktionella egenskaper, tillståndsbedömning av vägar/gator, kostnadsberäkning

Innehåll

 • Systematik och hjälpmedel för att välja rätt beläggning för respektive lager.
 • Olika lagers egenskaper och funktion.
 • Olika skadetyper och dess orsaker.
 • Beläggningstyper, bindemedel, vanliga typkonstruktioner.
 • Miljöaspekter utifrån olika beläggningstyper.
 • Förbättring av bindemedlens egenskaper med olika tillsatser.
 • Tillståndsbedömning av gator och vägar.
 • Val av underhållsåtgärd utifrån aktuellt tillstånd (spår, sprickor mm).
 • Vägytemått för planering och kontroll.
 • Grupparbete med konkreta exempel.
 • Komponentredovisning av gatuanläggningar som stöd i underhållet

Distansundervisning

All undervisning sker direktsänd ”online” via ZOOM*. Kursmaterial kommer att skickas ut med post till samtliga deltagare ca en vecka i förväg. Bläddra gärna igenom dokumentationen innan kursstart.
Kursen berättigar till registrering i ID06 Kompetensdatabas. Observera att ID06 har krav på identifiering av alla personer som registreras. Om du önskar få din utbildning registrerad i ID06 Kompetensdatabas måste du senast en vecka innan kursen skicka in en kopia av godkänd fotolegitimation. Under utbildningen måste du ha en webkamera ansluten.

Du kommer att få en URL-länk samt ett lösenord via mail för att logga in på kursen. Antingen via App som enkelt installeras från valfri web-läsare eller logga in på mötet direkt i web-läsaren om du inte har möjlighet att installera appen på din dator. (Obs! fungerar bäst med Google Chrome).

Testa i god tid i förväg genom att logga in till Join Meeting Test ( https://zoom.us/test ) via webbläsaren eller ZOOM-appen. (För bästa kvalitet rekommenderas i första hand ZOOM-appen.)

Läs mer om ZOOM här: https://us02web.zoom.us/

Staplar för kunskapsområden

Inventering
Planering
Produktion