AsfaltskolanKursutbudVägytemått
Påbyggnadskurs

Vägytemått

Syftet med kursen är att öka branschens kunskap om vägytemått och att förstå och på bästa sätt använda de möjligheter som vägytemätningen ger.

Inget kurstillfälle är inplanerat, men om tillräckligt stort intresse finns kommer Asfaltskolan att anordna kurser. Skicka därför gärna in en intresseanmälan.

Skicka intresseanmälan

Vägytemått används allt oftare för reglering av nybyggnad och vid underhåll av vägar. I Trafikverkets krav och beskrivningstexter (TDOK 2013:0529) för bitumenbundna lager ställs krav på längsgående ojämnhet (IRI) och tvärgående ojämnhet (Spår) samt tvärfall.

Kursen kommer att ge en bakgrund till de mått som används och hur man kan möta kraven. Under kursen förklaras IRI, hur IRI mäts och hur man kan göra för att uppnå ett önskat IRI-värde.

Målgrupp

 • Beställare -som ska ta fram krav eller reglera entreprenad
 • Entreprenörer – i anbudsskedet: bedömning av lämplig åtgärd
 • Entreprenörer – som hjälp i planering av entreprenaden

Utbildningsmål

Efter genomgången kurs ska du kunna

 • förstå bakgrund till vägytemått
 • förstå mått för längsgående och tvärgående ojämnhet
 • ha insikt i mätmetodik
 • kunna använda mätdata i Din verksamhet

Innehåll

 • Översikt av tillståndsmätning och vägytekrav
 • Genomgång av mått för längsgående ojämnhet (IRI; RMS-värden, längsprofil)
 • Genomgång av mått för tvärgående ojämnhet (Spår)
 • Tvärfall
 • Översikt övriga mått (textur, backighet, kurvatur)
 • Hur genomförs kontrollmätning enligt Trafikverkets styrande och stödjande dokument
 • Information om mätutrustningen (mätnoggrannhet, repeterbarhet)
 • Vägytemått som funktionskrav
 • Att använda vägytemått för kravställning och åtgärdsplanering. Använda historiska mätdata och ”före”-mätningar.
 • Objektsanpassade krav
 • Simulerade rätskenevärden utifrån mätt längsprofil

Kost och logi

Logi bokas av Asfaltskolan. Kostnaden för kost och logi betalas direkt av deltagaren till hotellet vid kursens slut. Se vidare Praktiska frågor.