AsfaltskolanKursutbudVägmarkering
Grundkurs

Vägmarkering

Kursen ger grundläggande kunskaper vid utförande av vägmarkeringsarbeten

Kursen ger grundläggande kunskaper vid utförande av vägmarkeringsarbeten.

Målgrupp

Beställare, utförare, trafikingenjörer, konsulter, projektörer.

Utbildningsmål

 • Ge grundläggande teoretiska kunskaper om utförande av vägmarkeringsarbeten.
 • Kännedom om Trafikverkets roll och vägmarkeringars syfte och krav kopplat till trafikmiljön.
 • Kunskaper om vilka regelverk som styr verksamheten och hur man tillämpar dem.
 • Kännedom om material och teknikutveckling.
 • Förmåga att kunna tolka och granska enklare ritningar.
 • Kännedom om metoder och utrustningar för att mäta och kontrollera funktionen på vägmarkeringar.

Kursinnehåll

 • Regelverk och krav för vägmarkering
 • Vägmarkeringsritningar
 • Frisiktsmätning och utsättning av vägmarkeringar
 • Upphandlingsformer
 • Funktion och utförande vid olika material
 • Mät- och kontrollmetoder
 • Grupparbete med ritningsexempel.

Tider

Kursen börjar med registrering och kaffe kl 09:30 – 10:00, och avslutas dag två ca kl 16.

Kost och logi

Logi bokas av Asfaltskolan.
Kostnaden för kost och logi faktureras av hotellet eller betalas med kort av deltagaren. Se vidare Praktiska frågor
.

Staplar för kunskapsområden

Inventering
Planering
Produktion