AsfaltskolanKursutbudVägmarkering
Grundkurs

Vägmarkering

Kursen ger grundläggande kunskaper vid utförande av vägmarkeringsarbeten.

Målgrupp

Beställare, utförare, trafikingenjörer, konsulter, projektörer.

Utbildningsmål

 • Ge grundläggande teoretiska kunskaper om utförande av vägmarkeringsarbeten.
 • Kännedom om Trafikverkets roll och vägmarkeringars syfte och krav kopplat till trafikmiljön.
 • Kunskaper om vilka regelverk som styr verksamheten och hur man tillämpar dem.
 • Kännedom om material och teknikutveckling.
 • Förmåga att kunna tolka och granska enklare ritningar.
 • Kännedom om metoder och utrustningar för att mäta och kontrollera funktionen på vägmarkeringar.

Kursinnehåll

 • Regelverk och krav för vägmarkering
 • Vägmarkeringsritningar
 • Frisiktsmätning och utsättning av vägmarkeringar
 • Upphandlingsformer
 • Funktion och utförande vid olika material
 • Mät- och kontrollmetoder
 • Grupparbete med ritningsexempel.

Kost och logi

Logi bokas av Asfaltskolan.
Kostnaden för kost och logi faktureras av hotellet eller betalas med kort av deltagaren. Se vidare Praktiska frågor
.

Staplar för kunskapsområden

Inventering
Planering
Produktion