AsfaltskolanKursutbudUpprättande av förfrågningsunderlag / val av beläggning – Introduktionskurs
Grundkurs

Upprättande av förfrågningsunderlag / val av beläggning – Introduktionskurs

Förkunskaper
Du bör känna till AMA-strukturen och Allmänna bestämmelser (AB04/ABT06/ABK09).

Målgrupp
Konsulter inom projektering väg och beläggning.

Utbildningsmål
– Ge en introduktion om asfaltbeläggningar och val av beläggning
– Öka kunskapen om Trafikverkets krav och rådsdokument
– Öka förutsättningarna för ökad kvalitet på förfrågningsunderlag

Innehåll
Under kursen kommer bl a att behandlas
– Information om beläggningstyper
– Val av beläggning
– Trafikverkets publikationer för projektering/konstruktiv utformning
– AMA Anläggning (fokus på kapitel DCC – Bitumenbundna överbyggnadslager)
– Trafikverkets publikationer relaterade till AMA

För ytterligare information om kursinnehåll, kontakta Marcus Larsson, Trafikverket,
E-post: marcus.larsson@trafikverket.se tel: 010-123 74 30

Tider
Kursen startar ca kl 10 dag 1, och beräknas avslutas ca kl 15 dag två.

 

Staplar för kunskapsområden

Inventering
Planering
Produktion