AsfaltskolanKursutbudUpprättande av förfrågningsunderlag / val av beläggning – Introduktionskurs
Grundkurs

Upprättande av förfrågningsunderlag / val av beläggning – Introduktionskurs

Förkunskaper
Du bör känna till AMA-strukturen och Allmänna bestämmelser (AB04/ABT06/ABK09).

Målgrupp
Konsulter inom projektering väg och beläggning.

Utbildningsmål
– Ge en introduktion om asfaltbeläggningar och val av beläggning
– Öka kunskapen om Trafikverkets krav och rådsdokument
– Öka förutsättningarna för ökad kvalitet på förfrågningsunderlag

Innehåll
Under kursen kommer bl a att behandlas
– Information om beläggningstyper
– Val av beläggning
– Trafikverkets publikationer för projektering/konstruktiv utformning
– AMA Anläggning (fokus på kapitel DCC – Bitumenbundna överbyggnadslager)
– Trafikverkets publikationer relaterade till AMA

För ytterligare information om kursinnehåll, kontakta Marcus Larsson, Trafikverket,
E-post: marcus.larsson@trafikverket.se tel: 010-123 74 30

Tider
Kursen startar ca kl 10 dag 1, och beräknas avslutas ca kl 15 dag två.

OBS! Denna kurs finns även som distanskurs. Inget fysiskt kurstillfälle är inplanerat, men om tillräckligt stort intresse finns kommer Asfaltskolan att anordna kurser. Skicka därför gärna in en intresseanmälan.

Skicka intresseanmälan

Staplar för kunskapsområden

Inventering
Planering
Produktion