AsfaltskolanKursutbudUpprättande av förfrågningsunderlag / val av beläggning – Distanskurs
Grundkurs

Upprättande av förfrågningsunderlag / val av beläggning – Distanskurs

Allmänt
OBS! Kursen är uppdelad i två separata dagar med en dags mellanrum. Kursen startar ca kl 10 dag ett, och beräknas avslutas ca kl 16 dag två.
All undervisning sker direktsänd ”online” via ZOOM*. Kursmaterial kommer att skickas ut med post till samtliga deltagare ca en vecka i förväg. Bläddra gärna igenom dokumentationen innan kursstart.
Kursen berättigar till registrering i ID06 Kompetensdatabas. Observera att ID06 har krav på identifiering av alla personer som registreras. Om du önskar få din utbildning registrerad i ID06 Kompetensdatabas måste du senast en vecka innan kursen skicka in en kopia av godkänd fotolegitimation. Under utbildningen måste du ha en webkamera ansluten.
(Denna kurs finns även som ”fysisk kurs”. Du hittar den under rubriken ”Kurser/Kursutbud”.)

Förkunskaper
Du bör känna till AMA-strukturen och Allmänna bestämmelser (AB04/ABT06/ABK09).

Målgrupp
Konsulter inom projektering väg och beläggning.

Utbildningsmål
– Ge en introduktion om asfaltbeläggningar och val av beläggning
– Öka kunskapen om Trafikverkets krav och rådsdokument
– Öka förutsättningarna för ökad kvalitet på förfrågningsunderlag

Innehåll
Under kursen kommer bl a att behandlas
– Information om beläggningstyper
– Val av beläggning
– Trafikverkets publikationer för projektering/konstruktiv utformning
– AMA Anläggning (fokus på kapitel DCC – Bitumenbundna överbyggnadslager)
– Trafikverkets publikationer relaterade till AMA

Kursledare
– Roger Lundberg, Asfalt & Design (f.d. teknisk chef inom NCC Industry Nord)
– Kenneth Lind, Trafikverket (Senior specialist – Vägteknik – Asfalt och beläggning, bl.a. ansvarig för standardisering och regelverk inom beläggningsområdet)

*Digitala förberedelser
Du kommer att få en URL-länk samt ett lösenord via mail för att logga in på kursen. Antingen via App som enkelt installeras från valfri web-läsare eller logga in på mötet direkt i web-läsaren om du inte har möjlighet att installera appen på din dator. (Obs! fungerar bäst med Google Chrome).

Testa i god tid i förväg genom att logga in till Join Meeting Test ( https://zoom.us/test ) via webbläsaren eller ZOOM-appen. (För bästa kvalitet rekommenderas i första hand ZOOM-appen.)

Läs mer om ZOOM här: https://us02web.zoom.us/

Staplar för kunskapsområden

Inventering
Planering
Produktion