AsfaltskolanKursutbudUpphandling av kommunala beläggningsarbeten
Påbyggnadskurs

Upphandling av kommunala beläggningsarbeten

Ett verktyg för att upphandla beläggningsarbeten utan möjlighet till spekulation i prissättningen.

Inget kurstillfälle är för närvarande fastställt, men skicka gärna in en intresseanmälan.

Skicka intresseanmälan

Målgrupp

Personer som medverkar vid upphandling och utförande av beläggningsarbeten inom kommuner; konsulter, beställare, entreprenörer, leverantörer.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper för deltagande i kursen är allmän kännedom om referensverken AMA Anläggning och AMA AF.

Utbildningsmål

Utbildningsmålet med kursen är att undvika möjligheter till spekulationer vid kommunala beläggningsupphandlingar.

Kursinnehåll

Under kursen kommer bl a att behandlas:

  • Grund till spekulationer, och hur de undviks
  • Grundläggande AMA-kunskap
  • Asfalt; rätt produkt på rätt plats
  • Genomgång av förfrågningsunderlag med exempel
  • Lathund och malldokument för att kunna genomföra egen upphandling

Kost och logi

Kostnaden för lunch och kaffe i samband med kursen ingår i kursavgiften. OBS! Eventuell logi till endagskurser bokas ej via Asfaltskolan utan bokas och betalas direkt av deltagaren till respektive hotell. Se vidare Praktiska frågor.