AsfaltskolanKursutbudUpphandling av kommunala beläggningsarbeten
Påbyggnadskurs

Upphandling av kommunala beläggningsarbeten

Ett verktyg för att upphandla beläggningsarbeten utan möjlighet till spekulation i prissättningen.

Denna kurs kan även komma att anordnas som distanskurs.

Målgrupp

Personer som medverkar vid upphandling av beläggningsarbeten inom kommuner och regioner.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper för deltagande i kursen är allmän kännedom om referensverken AMA Anläggning och AMA AF.

Utbildningsmål

Utbildningsmålet med kursen är att undvika möjligheter till spekulationer vid kommunala beläggningsupphandlingar.

Kursinnehåll

Under kursen kommer bl a att behandlas:

  • Grund till spekulationer, och hur de undviks
  • Grundläggande AMA-kunskap
  • Asfalt; rätt produkt på rätt plats
  • Genomgång av förfrågningsunderlag med exempel
  • Lathund och malldokument för att kunna genomföra egen upphandling

Upphandlingsdokument

Här kan du ladda ner de senaste versionerna av mallen för kommunal beläggningsupphandling.

Mallen har tagits fram genom ett SBUF-projekt. Ladda ner SBUF-rapporten här.

Upphandlingsdokument (mallar i Excel och Word) för nedladdning:

Kost och logi

Kostnaden för lunch och kaffe i samband med kursen ingår i kursavgiften. OBS! Eventuell logi till endagskurser bokas ej via Asfaltskolan utan bokas och betalas direkt av deltagaren till respektive hotell. Se vidare Praktiska frågor.

Staplar för kunskapsområden

Inventering
Planering
Produktion