AsfaltskolanKursutbudTransport av asfaltmassa
Grundkurs

Transport av asfaltmassa

Inget kurstillfälle är inplanerat, men om tillräckligt stort intresse finns kommer Asfaltskolan att anordna kurser. Skicka därför gärna in en intresseanmälan.

OBS att denna kurs även kan göras som en ”uppdragsutbildning” då Asfaltskolan kommer till ert företag/organisation. Se ytterligare information, klicka här.

Skicka intresseanmälan

Målgrupp

Kursen riktar sig till chaufförer och transportplanerande personal inom åkerier, logistik-, transport- och fraktföretag som transporterar asfaltmassa. Kursen tar upp frågor som gäller vid beläggningsarbeten på alla typer av ytor: vägar, gator, industriplaner etc, och oberoende av beställarkategori, dvs Trafikverket , Swedavia, kommuner, övriga väghållare

Utbildningsmål

Efter genomgången kurs ska du känna till vad som krävs för att kunna utföra transporter av varm och kall asfaltmassa med bibehållen kvalitet från asfaltverk till asfaltläggare. Du ska även känna till de krav på trafiksäkerhet samt övriga lagar och förordningar som gäller asfalttransporter.

Kursinnehåll

  • Vad är asfalt? Innehåll, material, bitumen, hållbarhet
  • Faktorer som påverkar beläggningskvaliteten
  • Lastning och lossning, separationsrisk i asfaltmassor
  • Organisation på en läggningsplats
  • Trafikverkets tekniska föreskrifter
  • Lastbestämmelser på allmänna vägar

Kost och logi

Kostnaden för lunch och kaffe i samband med kursen ingår i kursavgiften. OBS! Eventuell logi till endagskurser bokas ej via Asfaltskolan utan bokas och betalas direkt av deltagaren till respektive hotell. Se vidare Praktiska frågor.