AsfaltskolanKursutbudTillverkning av asfaltmassa
Påbyggnadskurs

Tillverkning av asfaltmassa

Förkunskaper

Genomgången kurs ”Asfaltbeläggningar – Allmän kurs” eller motsvarande kunskaper, samt några års erfarenheter från arbetsområdet. En del beräkningar förekommer, varför deltagarna måste ha grundläggande kunskaper i matematik.

Målgrupp

Ansvariga driftchefer, platschefer, arbetsledare och operatörer vid asfaltverk. Även andra kategorier, t ex arbetschefer, laboratoriepersonal och kontrollanter kan ha utbyte av att delta i kursen.

Utbildningsmål

Ge fördjupad kunskap om tillverkningskedjan, från de olika delmaterialen till leverans av rätt massakvalitet.

Innehåll

Under kursen kommer bl a att behandlas

  • Stenmaterial: sorter, hantering, provning mm
  • Bitumen: kvaliteter, klassificering, provningsmetoder mm
  • Proportionering (beräkning av kornsammansättning i asfaltmassa)
  • Asfaltverk: konstruktionsprinciper, drift, ekonomi, utblick mot framtiden

Prov/Intyg

Kursen avslutas med ett skriftligt prov. För att erhålla intyg över genomgången kurs fordras godkänt resultat på provet.

Kost och logi

Logi bokas av Asfaltskolan.
Kostnaden för kost och logi faktureras av hotellet eller betalas med kort av deltagaren. Se vidare Praktiska frågor
.

Staplar för kunskapsområden

Inventering
Planering
Produktion