AsfaltskolanKursutbudTillverkning av asfaltmassa
Påbyggnadskurs

Tillverkning av asfaltmassa

Förkunskaper

Genomgången kurs ”Asfaltbeläggningar – Allmän kurs” eller motsvarande kunskaper, samt några års erfarenheter från arbetsområdet. En del beräkningar förekommer, varför deltagarna måste ha grundläggande kunskaper i matematik.

Målgrupp

Ansvariga driftchefer, platschefer, arbetsledare och operatörer vid asfaltverk. Även andra kategorier, t ex arbetschefer, laboratoriepersonal och kontrollanter kan ha utbyte av att delta i kursen.

Utbildningsmål

Ge fördjupad kunskap om tillverkningskedjan, från de olika delmaterialen till leverans av rätt massakvalitet.

Innehåll

Under kursen kommer bl a att behandlas

  • Stenmaterial: sorter, hantering, provning mm
  • Bitumen: kvaliteter, klassificering, provningsmetoder mm
  • Proportionering (beräkning av kornsammansättning i asfaltmassa)
  • Asfaltverk: konstruktionsprinciper, drift, ekonomi, utblick mot framtiden

Prov/Intyg

Kursen avslutas med ett skriftligt prov. För att erhålla intyg över genomgången kurs fordras godkänt resultat på provet.

Kost och logi

Logi bokas av Asfaltskolan.
Kostnaden för kost och logi betalas direkt av deltagaren till hotellet vid kursens slut. Helpension i enkelrum, 1.800 kr/dygn
exkl moms. Dagkonferens inkl 2xkaffe + lunch, 315 kr/dygn exkl moms. Se vidare Praktiska frågor.

Staplar för kunskapsområden

Inventering
Planering
Produktion