AsfaltskolanKursutbudTillverkning av asfaltmassa – Distanskurs
Påbyggnadskurs

Tillverkning av asfaltmassa – Distanskurs

Förkunskaper

Genomgången kurs ”Asfaltbeläggningar – Allmän kurs” eller motsvarande kunskaper, samt några års erfarenheter från arbetsområdet. En del beräkningar förekommer, varför deltagarna måste ha grundläggande kunskaper i matematik.

Målgrupp

Ansvariga driftchefer, platschefer, arbetsledare och operatörer vid asfaltverk. Även andra kategorier, t ex arbetschefer, laboratoriepersonal och kontrollanter kan ha utbyte av att delta i kursen.

Utbildningsmål

Ge fördjupad kunskap om tillverkningskedjan, från de olika delmaterialen till leverans av rätt massakvalitet.

Innehåll

Under kursen kommer bl a att behandlas

  • Stenmaterial: sorter, hantering, provning mm
  • Bitumen: kvaliteter, klassificering, provningsmetoder mm
  • Proportionering (beräkning av kornsammansättning i asfaltmassa)
  • Asfaltverk: konstruktionsprinciper, drift, ekonomi, utblick mot framtiden

Prov/Intyg

Kursen avslutas med ett skriftligt prov. För att erhålla intyg över genomgången kurs fordras godkänt resultat på provet.

Distansundervisning

All undervisning sker direktsänd ”online” via ZOOM*.
Du kommer att få en URL-länk samt ett lösenord via mail för att logga in på kursen. Antingen via app som enkelt installeras från valfri web-läsare eller logga in på mötet direkt i web-läsaren om du inte har möjlighet att installera appen på din dator. (Obs! fungerar bäst med Google Chrome). Under utbildningen måste du ha en webkamera ansluten.
Testa i god tid i förväg genom att logga in till Join Meeting Test ( https://zoom.us/test ) via webbläsaren eller ZOOM-appen. (För bästa kvalitet rekommenderas i första hand ZOOM-appen.)

Kursen berättigar till registrering i ID06 Kompetensdatabas. Observera att ID06 har krav på identifiering av alla personer som registreras. Om du önskar få din utbildning registrerad i ID06 Kompetensdatabas måste du skicka in ett samtycke till att vi registrerar genomgången utbildning i ID06 Kompetensdatabas.

Staplar för kunskapsområden

Inventering
Planering
Produktion