AsfaltskolanKursutbudTätskikt och gjutasfalt på broar
Grundkurs

Tätskikt och gjutasfalt på broar

Kursen ger grundläggande kunskap vid utförande av tätskikts- och gjutasfaltarbeten på broar. Kursen genomförs i samarbete med GAFS.

Denna kurs finns även som distanskurs.

Målgrupp

Beställare, montörer, projektledare, arbetsledare, byggledare, projektörer.

Utbildningsmål

Ge grundläggande kunskap vid utförande av tätskikts- och gjutasfaltarbeten på broar.
Kunskaper om vilka regelverk som styr arbetet.
Kunna orientera sig i AMA Anläggning kap D och J samt Trafikverkets krav, Tätskikt på broar TDOK 2013:0531.

Kursinnehåll

Under kursen kommer bl a att behandlas

  • Regelverk och krav för tätskikt på broar
  • Regelverk och krav för skydds- och bindlager på broar
  • Tätskikts- och beläggningsritningar
  • Gjutasfalt som slitlager
  • Skillnader utförande vid nyproduktion och renovering
  • Skillnader utförande för betong-, trä- och stålbroar
  • Kontrollmetoder teoretiskt och praktiskt
  • Skriftligt prov.

Kost och logi

Kostnaden för lunch och kaffe i samband med kursen ingår i kursavgiften. OBS! Eventuell logi till endagskurser bokas ej via Asfaltskolan utan bokas och betalas direkt av deltagaren till respektive hotell. Se vidare Praktiska frågor.