AsfaltskolanKursutbudTankbeläggningar
Grundkurs

Tankbeläggningar

Kursen genomförs i samarbete med Tankgruppen, www.tankgruppen.nu

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med (planerar och/eller utför), eller kommer att arbeta med tankbeläggning.

Beställare (kommuner, Trafikverket och vägföreningar)
Entreprenörer (platschefer, arbetsledare samt förare på spridarbilar, pågrusspridare, vältar och materialtransporter)
Konsulter och Byggledare

Utbildningsmål

Du ska förstå kvalitetskraven på planering, utförande, material och färdig beläggning. Känna till begränsningar och problem och hur man kan lösa dessa. Känna till hur Du kan undvika skador.

Innehåll

  • Beläggningstyper (ytbehandling, indränkning och försegling)
  • Riktlinjer (lämpliga objekt, utförandetider)
  • Material (egenskaper, tillgänglighet, logistik, krav, testmetoder)
  • Metoder, spridningsteknik, vältning, maskiner, utrustningar
  • Standarder (kravstandard, typprovning och provningsstandarder)
  • Uppföljning (tillståndsbedömning, skadefall, lämpliga åtgärder)

Kost och logi

Logi bokas av Asfaltskolan.
Kostnaden för kost och logi betalas direkt av deltagaren till hotellet vid kursens slut. Helpension i enkelrum, 1.800 kr/dygn
exkl moms. Dagkonferens inkl 2xkaffe + lunch, 315 kr/dygn exkl moms. Se vidare Praktiska frågor.

Staplar för kunskapsområden

Inventering
Planering
Produktion