AsfaltskolanKursutbudProvning och kontroll av stenmaterial
Grundkurs

Provning och kontroll av stenmaterial

Kursen genomförs i samarbete med Sveriges Bergmaterialindustri.

Målgrupp

Produktions-, kvalitets- och försäljningsansvariga inom branschen samt kontroll- och laboratoriepersonal.

Utbildningsmål

Ge grundläggande kunskaper om olika typer av kontroll och provning av stenmaterial från öppnande av täkt till färdig produkt. Teori och praktik på laboratorium kommer att varvas under kursdagarna.

Innehåll

Kursen är uppdelad på två teoridagar och en dag med praktiska övningar på laboratorium.

Allmän information om stenmaterial
Förberedande undersökningar och provtagningar
Kravspecifikationer
Genomgång av olika metodbeskrivningar
Europastandarder (SS-EN-metoder) för ballast

Prov/Intyg

Kursen avslutas med skriftligt prov. För att erhålla intyg över genomförd kurs fordras godkänt resultat på provet.

Kost och logi

Logi bokas av Asfaltskolan.
Kostnaden för kost och logi faktureras av hotellet eller betalas med kort av deltagaren. Se vidare Praktiska frågor
.

Staplar för kunskapsområden

Inventering
Planering
Produktion