AsfaltskolanKursutbudProvning och kontroll av stenmaterial
Grundkurs

Provning och kontroll av stenmaterial

Kursen genomförs i samarbete med Sveriges Bergmaterialindustri.

Målgrupp

Produktions-, kvalitets- och försäljningsansvariga inom branschen samt kontroll- och laboratoriepersonal.

Utbildningsmål

Ge grundläggande kunskaper om olika typer av kontroll och provning av stenmaterial från öppnande av täkt till färdig produkt. Teori och praktik på laboratorium kommer att varvas under kursdagarna.

Innehåll

Allmän information om stenmaterial
Förberedande undersökningar och provtagningar
Kravspecifikationer
Genomgång av olika metodbeskrivningar
Europastandarder (SS-EN-metoder) för ballast

Prov/Intyg

Kursen avslutas med skriftligt prov. För att erhålla intyg över genomförd kurs fordras godkänt resultat på provet.

Kost och logi

Logi bokas av Asfaltskolan.
Kostnaden för kost och logi betalas direkt av deltagaren till hotellet vid kursens slut. Helpension i enkelrum, 1.800 kr/dygn
exkl moms. Dagkonferens inkl 2xkaffe + lunch, 315 kr/dygn exkl moms. Se vidare Praktiska frågor.

Staplar för kunskapsområden

Inventering
Planering
Produktion