AsfaltskolanKursutbudProvning av funktionsegenskaper hos asfalt
Påbyggnadskurs

Provning av funktionsegenskaper hos asfalt

Inget kurstillfälle är inplanerat, men om tillräckligt stort intresse finns kommer Asfaltskolan att anordna kurser. Skicka därför gärna in en intresseanmälan.

Skicka intresseanmälan

Förkunskaper

Genomgången kurs ”Asfaltbeläggningar – Allmän kurs” eller motsvarande kunskaper, samt några års erfarenhet från arbetsområdet. Deltagarna måste även ha goda kunskaper i matematik.

Målgrupp

Kursen är i första hand riktad till laboratoriepersonal med några års erfarenhet, men är också givande för konsulter och beställarrepresentanter samt beläggningschefer hos entreprenörerna, som vill öka kunskapen om material och dimensionering samt få en inblick i hur olika funktionella parametrar bestäms på laboratorium.

Utbildningsmål

Öka kunskapen om funktionsegenskaper hos asfalt och bitumen; hur de testas samt hur resultaten kan kan anvädas vid dimensionering och hur de skall tolkas vid kontroll på färdiga produkter. Vidare skall kursen öka kunskapen om andra aktuella provningsfrågor som mätning av tjärinnehåll samt ”icke förstörande provning” genom tex DOR-mätning.

Innehåll

Under kursen kommer bl a att behandlas:

  • Funktionella mätmetoder för asfaltmassa och beläggning
  • Dimensionering av asfaltbeläggningar
  • Funktionella mätmetoder för bitumen
  • Fältmätning med DOR mm
  • Bestämning av tjärinnehåll
  • Sista anmälningsdag
  • Inget kurstillfälle inplanerat.

Kursen genomförs på NCC:s laboratorium, Bryggerivägen 13, Upplands Väsby. Logi på Scandic Upplands Väsby, Hotellvägen 1, Upplands Väsby, tel 08-517 355 00

Kost och logi

Logi bokas av Asfaltskolan. Kostnaden för kost och logi betalas direkt av deltagaren till hotellet vid kursens slut. Se vidare Praktiska frågor