AsfaltskolanKursutbudProjektering av befintliga vägar – rekonstruktion och förstärkning
Påbyggnadskurs

Projektering av befintliga vägar – rekonstruktion och förstärkning

För Dig som redan har gått, eller ska gå denna kurs, rekommenderar vi även kursen ”Dimensionering av asfaltöverbyggnader”. Kurserna är fristående och kan därför tas i valfri ordning, men vi rekommenderar att gå dimensioneringskursen först. Den är mer teoretisk och skapar bättre förutsättningar inför kursen om förstärkningsprojektering.

Förkunskaper

Grundläggande kunskap om vägbyggnad och välbekant med definitioner i följande dokument:

Publ 2012:090 Förstärkningsåtgärder
TDOK 2013:0669 Inventering av tjälrelaterade skador
TDOK 2014:0138 Inventering och värdering av befintlig väg
TDOK 2014:0151 Provtagning av obundna material
Samtliga dokument kan hittas på Trafikverkets webbsida.

Målgrupp

Projektörer, konsulter och entreprenörer med någon erfarenhet av projektering av väg.

Utbildningsmål

Baskunskaper om förstärkningsprojektering.
Kunskap om verktyg att bedöma befintlighet, deras tillämplighet och nytta, samt hur resultaten kan användas.
Tankar om masshantering och utförbarhet.

Innehåll

Under kursen kommer bla att behandlas:

 • Planering av arbetet.
 • Olika möjligheter att inventera befintliga vägar såsom olika okulära metoder, fallvikt, georadar, arkivdata etc.
 • Principer för val av undersökningar och hur man väljer utförbara åtgärdssträckor.
 • Tekniskt åtgärdsförslag.
 • Kursen omfattar föreläsningar och praktiska övningar, varför kursdeltagarna rekommenderas att ta med egen LapTop.
 • Kursen omfattar inte den formella delen av vägbyggnad (t ex planarbetet).

Kost och logi

Logi bokas av Asfaltskolan.
Kostnaden för kost och logi faktureras av hotellet eller betalas med kort av deltagaren. Se vidare Praktiska frågor
.

Lärare

 • Virgilio Perez, Ramboll
  Senior Specialist Vägteknik

 • Johan Ullberg, Trafikverket
  Senior Specialist Vägteknik

Staplar för kunskapsområden

Inventering
Planering
Produktion