AsfaltskolanKursutbudLaboratorieprovning
Grundkurs

Laboratorieprovning

Inget kurstillfälle är inplanerat, men om tillräckligt stort intresse finns kommer Asfaltskolan att anordna kurser. Skicka därför gärna in en intresseanmälan.

Skicka intresseanmälan

Förkunskaper

Genomgången kurs ”Asfaltbeläggningar – Allmän kurs” eller motsvarande kunskaper, samt några års erfarenhet från arbetsområdet. Deltagarna bör även ha grundläggande kunskaper i matematik. Tidigare erfarenhet av laboratoriearbete erfordras ej.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till arbets- och platschefer, kontrollanter, beställare och konsulter som vill veta mer om laboratorieprovning av asfaltbeläggningar. Kursen kan även vara lämplig för nyanställd laboratoriepersonal. För laboratoriepersonal med mer än ett års erfarenhet inom ämnesområdet rekommenderas istället kursen ”Provning av funktionsegenskaper hos asfalt – Påbyggnadskurs”.

Utbildningsmål

Ge allmän kunskap om vanligt förekommande metoder för kontroll och provning av asfaltbeläggning och massa samt däri ingående material.

Innehåll

Under kursen kommer bl a att behandlas

  • Teoretisk genomgång av provningsmetoder för bestämning av egenskaper hos asfaltbeläggningar och bitumen (för stenmaterial hänvisas till kursen ”Provning och kontroll av stenmaterial”
  • Praktiska övningar på asfaltlaboratorium