AsfaltskolanKursutbudKlimatkrav, miljövarudeklarationer och åtgärder för asfalt – Distanskurs
Påbyggnadskurs

Klimatkrav, miljövarudeklarationer och åtgärder för asfalt – Distanskurs

Hållbarhet och miljöpåverkan för asfaltbeläggningar. Miljövarudeklarationer, kravställande och kravuppfyllnad.

Kurslängd: 1 dag

Målgrupp

Trafikverket (projektledare för beläggning och investering, upphandlare mfl), Entreprenörer, Konsulter, Kommunala beställare, Swedavia.

Kursledare

  • Henrik Arnerdal, Trafikverket
  • Susanna Toller, Trafikverket
  • Linda Löwhagen, NCC Industry
  • Roger Lundberg, Asfalt & Design

Syfte/utbildningsmål

Ökad förståelse för hållbarhet och miljöpåverkan för asfaltbeläggningar, förståelse för kravställande och kravuppfyllnad. Förståelse om miljövarudeklarationer.

Inriktning

EPD, PCR, EN-standard, upphandlingskrav, vite/bonus, åskådliggörande av hur olika materialval mm påverkar CO2-utsäpp.

Kursen kommer bl.a. att innehålla:

Hållbarhetsmål i Sverige
Hållbarhet, LCA, CO2, RAP mm
Vilka miljö-/klimatvinster man kan uppnå med alternativa bränslen, återvinning, lågtempererad asfalt och klimatneutrala bindemedel?
Vad är EPD?
Information/tankar om framtida upphandlingskrav
Hur ska man använda EPD (som leverantör, entreprenör, beställare)?
Praktisk demonstration av Trafikverkets klimatverktyg, Klimatkalkylen och EKA
Övningsuppgift: klimatkalkyler med EKA

Distansundervisning

All undervisning sker direktsänd ”online” via ZOOM*.
Du kommer att få en URL-länk samt ett lösenord via mail för att logga in på kursen. Antingen via app som enkelt installeras från valfri web-läsare eller logga in på mötet direkt i web-läsaren om du inte har möjlighet att installera appen på din dator. (Obs! fungerar bäst med Google Chrome).

Under utbildningen måste du ha en webkamera och mikrofon ansluten.

Testa i god tid i förväg genom att logga in till Join Meeting Test ( https://zoom.us/test ) via webbläsaren eller ZOOM-appen. (För bästa kvalitet rekommenderas i första hand ZOOM-appen.)

Staplar för kunskapsområden

Inventering
Planering
Produktion