AsfaltskolanKursutbudDistanskurs för yrkesarbetare
Grundkurs

Distanskurs för yrkesarbetare

Kursen omfattar hela kedjan från tillverkning till utläggning, samt provning och kontroll.

Grundkurs för beläggningsarbetare

För information, kontakta Asfaltskolan info@asfaltskolan.se
Kursen bygger på Asfaltskolans utbildningsmaterial Grundkurs Asfaltbeläggningar och omfattar hela kedjan från tillverkning till utläggning, samt provning och kontroll.

Kostnad

1-5 deltagare: 3.900 kr per deltagare
6-10 deltagare: 3.250 kr per deltagare
10-15 deltagare: 3.000 kr per deltagare
>15 deltagare: begär offert för en egen kurs

Kursanmälan

Kursanmälan görs via formuläret nedan. För gruppanmälan av fler än fem deltagare går det bra att skicka mail till info@asfaltskolan.se med nedanstående uppgifter.
Kursdeltagare:
– Företag
– Namn (Efternamn och förnamn)
– E-post
– Mobilnr
Person som anmäler:
– Kontaktperson
– Faktureringsadress
– Projektnummer

Kursens längd

1 dag

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till beläggningsarbetare, maskinförare och verksmaskinister inom asfaltbranschen, men kan även passa för nyanställda arbetsledare och platschefer.

Förkunskaper

Yrkesarbetare: Bör helst ha jobbat i maskinlag minst en säsong.

Kursinnehåll

  1. Allmänt
  2. Ingående material
  3. Tillverkning
  4. Transport, utläggning och packning
  5. Hälsa, säkerhet, miljö
  6. Krav och regelverk
  7. Provning och kontroll

Distansundervisning

Kursen genomförs online via Zoom.