AsfaltskolanKursutbudBesiktning av asfaltbeläggningar
Påbyggnadskurs

Besiktning av asfaltbeläggningar

För dig som besiktar ytor belagda med asfalt eller tankbeläggning; konsulter, beställare, entreprenörer

Målgrupp:

Kursen riktar sig främst till dig som besiktar eller kommer att besikta ytor belagda med asfalt eller tankbeläggning. Men kursen riktar sig även till dig som utför sådana ytor som ska besiktas, och till dig som beställt arbetet.

 • Konsulter och byggledare
 • Entreprenörer (platschefer, arbetsledare och entreprenadingenjörer)
 • Beställare (kommuner, Trafikverket och vägföreningar)

Förkunskaper:

 • Ha viss kännedom om AB04 och ABT06
 • Ha viss kännedom om asfaltbeläggningar (ingående material, kravnivåer, AMA Anläggning kap DCC)
 • Asfaltbeläggningar-Allmän kurs rekommenderas, men är inget krav

Utbildningsmål:

Efter att du gått kursen ska du kunna de formella kraven på en besiktning. Du ska även förstå kvalitetskraven på planering, utförande, material och färdig beläggning. Dessutom ska du känna till begränsningar och problem och hur man kan lösa dessa.

Certifiering

Önskar du bli certifierad som besiktningsman, ges tillfälle att avlägga en särskild certifieringstentamen för att kunna gå vidare med en ansökan hos Kiwa. Läs mer…

Innehåll:

 • Beläggningstyper
 • Kvalitetskritiska moment
 • AB04 / ABT06
 • Regelverk / Certifiering / EN-standard
 • Genomgång besiktningshandboken
 • Besiktningens genomförande
 • Skriftligt prov

Kost och logi:

Logi bokas av Asfaltskolan.
Kostnaden för kost och logi faktureras av hotellet eller betalas med kort av deltagaren. Se vidare Praktiska frågor
.

Kursledare

 

Staplar för kunskapsområden

Inventering
Planering
Produktion