AsfaltskolanKursutbudAsfaltbeläggningar – Introduktionskurs
Grundkurs

Asfaltbeläggningar – Introduktionskurs

Introduktion till asfaltbeläggningar: Beläggningstyper och ingående material, och vad som påverkar valet av åtgärd.

Två dagars introduktion i ämnet asfaltbeläggningar för dig som endast kommer i viss kontakt med beläggningsfrågor i ditt yrke.

Utbildningsmål

Att ge en introduktion till vad asfaltbeläggningar är. Vad de består av, vilka olika typer som finns samt vad som påverkar valet av beläggningsåtgärd.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till statliga och kommunala beställarrepresentanter som ej har behov av en djupare kunskap om asfaltbeläggningar. Kursen innehåller endast en mycket kortfattad genomgång av utläggning och packning, varför kursen ej lämpar sig för utförare eller kontrollanter.

Innehåll

  • Asfaltbeläggningar – allmän introduktion om beläggningstyper, konstruktion och funktion
  • AMA Anläggning samt Trafikverkets publikationer för asfaltbeläggningar
  • Material: sten, bitumen
  • Tankbeläggningar
  • Lågtrafikerade vägar
  • Utsatta ytor; busshållplatser, rondeller etc

Förberedelse

Cirka 3 veckor före kursens början skickar vi ut en”minibrevkurs” till deltagarna (1 brev). Uppgifterna i brevet är frivilliga men rekommenderas för bästa utbyte av kursen.

Förkunskaper

Ovanstående brevkurs.

Kost och logi

Logi bokas av Asfaltskolan.
Kostnaden för kost och logi faktureras av hotellet eller betalas med kort av deltagaren. Se vidare Praktiska frågor
.

Staplar för kunskapsområden

Inventering
Planering
Produktion