AsfaltskolanKursutbudAsfaltbeläggningar – Introduktionskurs – Distanskurs
Grundkurs

Asfaltbeläggningar – Introduktionskurs – Distanskurs

Denna kurs finns även som fysisk kurs.

All undervisning sker direktsänd ”online” via ZOOM*. Kursmaterial kommer att skickas ut med post till samtliga deltagare ca en vecka i förväg. Bläddra gärna igenom dokumentationen innan kursstart.
Kursen berättigar till registrering i ID06 Kompetensdatabas. Observera att ID06 har krav på identifiering av alla personer som registreras. Om du önskar få din utbildning registrerad i ID06 Kompetensdatabas måste du senast en vecka innan kursen skicka in en kopia av godkänd fotolegitimation. Under utbildningen måste du ha en webkamera ansluten.

Denna kurs finns även som ”fysisk kurs”. Du hittar den under rubriken ”Kurser/Kursutbud”.

Utbildningsmål

Att ge en introduktion till vad asfaltbeläggningar är. Vad de består av, vilka olika typer som finns samt vad som påverkar valet av beläggningsåtgärd.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till statliga och kommunala beställarrepresentanter som ej har behov av en djupare kunskap om asfaltbeläggningar. Kursen innehåller endast en mycket kortfattad genomgång av utläggning och packning, varför kursen ej lämpar sig för utförare eller kontrollanter.

Innehåll

  • Asfaltbeläggningar – allmän introduktion om beläggningstyper, konstruktion och funktion
  • AMA Anläggning samt Trafikverkets publikationer för asfaltbeläggningar
  • Material: sten, bitumen
  • Tankbeläggningar
  • Lågtrafikerade vägar
  • Utsatta ytor; busshållplatser, rondeller etc

Förberedelse

Cirka 3 veckor före kursens början skickar vi ut en ”minibrevkurs” till deltagarna (1 brev). Uppgifterna i brevet är frivilliga men rekommenderas för bästa utbyte av kursen.

Förkunskaper

Ovanstående brevkurs.

*Digitala förberedelser

Du kommer att få en URL-länk samt ett lösenord via mail för att logga in på kursen. Antingen via App som enkelt installeras från valfri web-läsare eller logga in på mötet direkt i web-läsaren om du inte har möjlighet att installera appen på din dator. (Obs! fungerar bäst med Google Chrome).

Testa i god tid i förväg genom att logga in till Join Meeting Test ( https://zoom.us/test ) via webbläsaren eller ZOOM-appen. (För bästa kvalitet rekommenderas i första hand ZOOM-appen.)

Läs mer om ZOOM här: https://us02web.zoom.us/

Staplar för kunskapsområden

Inventering
Planering
Produktion