AsfaltskolanKursutbudAsfaltbeläggningar – Allmän kurs
Grundkurs

Asfaltbeläggningar – Allmän kurs

Den heltäckande kursen för att lära sig mer om material, utförande och olika användningsområden för asfalt.

Kursstart

Kursen börjar med registrering och kaffe kl 09.00-09.20.
Inledning: 09.20

Utbildningsmål

Du som arbetar i asfaltbranschen får viktiga baskunskaper och förutsättningar för vidareutveckling. Vi rekommenderar att du har genomgått denna kurs innan du anmäler dig till någon av Asfaltskolans påbyggnadskurser.

Målgrupp

Verksamma inom beläggningsbranschen, såväl statliga som kommunala och privata beställare, entreprenörer, konsulter och leverantörer.

Innehåll

  • Asfaltbeläggningar – allmänt: konstruktion och funktion
  • AMA Anläggning samt Trafikverkets publikationer för asfaltbeläggningar
  • Ingående material; sten och bitumen
  • Massabeläggningar: proportionering/arbetsrecept, tillverkning (inkl studiebesök vid asfaltverk), transport, utläggning och packning
  • Tankbeläggningar

Prov/Intyg

Kursen avslutas med ett skriftligt prov. För att erhålla intyg över genomgången kurs fordras godkänt resultat på provet.

Förberedelse

Cirka 3 veckor före kursens början skickar vi ut en ”minibrevkurs” till deltagarna (1 brev). Uppgifterna i brevet måste du lösa och sända till oss före kursstart.

Förkunskaper

Ovanstående brevkurs. En del beräkningar förekommer, varför deltagarna måste ha grundläggande kunskaper i matematik

Kost och logi

Logi bokas av Asfaltskolan. Kostnaden för kost och logi faktureras av hotellet eller betalas med kort av deltagaren vid utcheckning.

Se vidare Praktiska frågor

Staplar för kunskapsområden

Inventering
Planering
Produktion