AsfaltskolanKursutbudAsfaltbeläggning Påbyggnadskurs (Transport, utläggning och packning)
Påbyggnadskurs

Asfaltbeläggning Påbyggnadskurs (Transport, utläggning och packning)

Kursen ger dig fördjupad kunskap i beläggningsteknik om transport, utläggning och packning

Förkunskaper

Genomgången kurs ”Asfaltbeläggningar – Allmän kurs” eller motsvarande kunskaper samt några års arbetserfarenhet inom området. En hel del beräkningar förekommer, varför deltagarna måste ha grundläggande kunskaper i matematik.

Målgrupp

Arbetsledare, platschefer, arbetschefer, beställare, konsulter och kontrollanter. För yrkesarbetare rekommenderas i första hand kursen ”Beläggningsarbete – Teori och praktik” eller Asfaltskolans utbildningspaket ”Grundkurs Asfaltbeläggningar”.

Utbildningsmål

Ge dig fördjupad kunskap i beläggningsteknik om transport, utläggning och packning.

Innehåll

Under kursen kommer bl a att behandlas

  • Tekniska krav och kontrollmetoder
  • Krav enligt AMA samt Trafikverkets publikationer för asfaltbeläggningar
  • Olika typer av maskiner
  • Faktorer som påverkar resultatet
  • Utförande i praktiken
  • Kapacitetsberäkningar
  • Kostnadsberäkningar
  • Prov/Intyg

Kursen avslutas med ett skriftligt prov. För att erhålla intyg över genomgången kurs fordras godkänt resultat på provet.

Kost och logi

Logi bokas av Asfaltskolan.
Kostnaden för kost och logi betalas direkt av deltagaren till hotellet vid kursens slut. Helpension i enkelrum, 1.800 kr/dygn
exkl moms. Dagkonferens inkl 2xkaffe + lunch, 315 kr/dygn exkl moms. Se vidare Praktiska frågor.

Staplar för kunskapsområden

Inventering
Planering
Produktion