Asfaltskolans riktlinjer för utbildningar under pågående pandemi

Asfaltskolan kan om möjligt erbjuda distansundervisning för personer som av olika anledningar inte kan närvara fysiskt på kursen. För deltagare på plats är det viktigt att hjälpas åt att tänka på att hålla avstånd till varandra (t.ex. under raster).

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi ser gärna att alla som medverkar på Asfaltskolans kurser och seminarier är fullvaccinerade mot Covid19.

Vi förbehåller oss rätten att avvisa personer som uppvisar symptom eller som inte följer nedanstående regler.

 För dig som är kursdeltagare eller kursledare (fysiskt närvarande) gäller att:

  1. du ska vara symptomfri för att komma till kursen (vid avbokning av kursen p.g.a. sjukdom eller misstanke om sjukdom debiteras ingen avgift från Asfaltskolan, däremot kan det förekomma avbokningsavgift ”no show” på kurshotellet). Detta gäller även om du fått förhållningsregler p.g.a. att du bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19. Generellt gäller att tiden för att stanna hemma när någon är sjuk i hushållet är fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom. Tiden för hur länge den som har bekräftad covid-19 minst bör stanna hemma är också fem dagar. Det gäller även att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar. Läs mer på FHM:s hemsida.
  2. du ska i möjligaste mån hålla ett rimligt avstånd till andra (t.ex. vid raster mm)
  3. du ska hålla god handhygien (d.v.s. tvätta händerna noga och/eller använda handsprit)
  4. om du måste nysa eller hosta (kan t.ex. bero på allergi) ska du nysa eller hosta i armveck, slänga näsdukar som använts, samt tvätta händerna
  5. du ska vara uppmärksam på om feber eller influensasymptom skulle uppkomma under pågående kurs, och i så fall meddela kursledning och lämna kursen
  6. om du inte har medicinska skäl ser vi gärna att du är fullvaccinerad mot Covid19.

För kurshotellet/konferensanläggningen gäller att:

  1. kurshotellet ska ha en möblering i kurslokalen som medger minst 1,5 m avstånd mellan sittplatser
  2. kurshotellet ska tillse att handsprit finns tillgängligt vid kurslokalen och allmänna utrymmen som exempelvis lobby och restaurang. (Andra säkerhetsåtgärder som handskar och munskydd kan finnas, men är inget krav på kurshotellet.)

Nedan kan du läsa mer om säkerhetsarbetet på de hotell som anlitas av Asfaltskolan hösten 2021 – våren 2022.

Scandic (Upplands Väsby)

Järva Park Hotel (Solna)

Clarion  (Eskilstuna, Karlskrona)

Arken (Göteborg)