top

 

Metoddagar

På Metoddagen informerar Metodgruppens medlemmar och andra , om aktuella
provnings- och laboratoriefrågor. Metoddagen vänder sig till laboratoriepersonal samt
personer som kommer i kontakt med provnings- och verifieringsrelaterade frågor, t ex i samband med entreprenadöverlämnande eller material-försäljning. Inbjudan och anmälan till Metoddagen sker vanligen i december.

 

Metodgruppen för provning och kontroll av vägmaterial

Våren 2008 ombildades Metodgruppen på initiativ av Vägverket. Den "nya" Metodgruppen består av en styrgrupp samt tre arbetsgrupper. En för ballast och obundet material, en för asfaltmaterial samt en för bitumen.

 

Metodgruppen är branschsammansatt och skall ha övergripande ansvar för provningsmetoder för såväl obundna som bitumenbundna material och lager. Metodgruppen skall arbeta med frågor som rör bindemedel, tillsatsmedel, obundna material, ballast, asfaltmassa och asfaltbeläggning.

 

Metodgruppen skall verka för att ändamåls-enliga laboratorie- och fältmetoder finns tillgängliga eller tas fram om behov föreligger. I metodarbetet ingår förutom fokus på provning/mätning/utrustningar även miljöfrågor. En god arbetsmiljö skall föreligga för personalen som arbetar på väglaboratorier eller vid mätningar i fält. I framtiden kan även metoder som mäter energiåtgång eller emissioner (miljöpåverkan) bli mer aktuella för väg-laboratorier.

 

De olika arbetsgrupperna kommer att ha en nära kontakt med de tekniska kommittéer

som arbetar med Europastandardiseringen och även med andra branschsammansatta

grupper, t ex tankbeläggningsgruppen.

 

Metodgruppen skall vara ett forum där branschens olika aktörer skall ha möjlighet att framföra synpunkter på allt som berör provning och mätning vid produktion av vägmaterial och vid kontroll av lager/vägyta i vägkonstruktionen.

 

 Aktuellt

Metoddagen 2008

 

För mer information: Klicka här!

 

 Arkiv

Metoddagen 2008

Metoddagen 2007

Metoddagen 2006

Metoddagen 2005

Metoddagen 2003

Metoddagen 2002

 

 

Asfaltskolan               Box 4022        195 04  Rosersberg              Tel: 08-590 049 06              Fax: 08-590 049 29               info@asfaltskolan.se